Predsjedništvo SDA: Razrješenja izvršnih odbora u Bihaću, Bužimu, Zenici, Visokom i Kalesiji

Predsjedništvo SDA je na današnjoj sjednici, nakon  razmatranja izvještaja svih općinskih, kantonalnih i regionalnih odbora o izbornim rezultatima Stranke na proteklim lokalnim izborima, usvojilo sljedeće zaključke:

– Sa ukupno dobijenih  317.111 glasova, sa osvojenih 592 mandata u skupštinama 88 općina/gradova SDA i sa 32 načelničke pozicije, SDA je potvrdila poziciju ubjedljivo najjače i najznačajnije političke stranke u Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo SDA je zadužilo kantonalne odbore Stranke da, u roku od 2 mjeseca razriješe općinske izvršne odbore  SDA i uvedu povjereništva u općinama u kojima nije zadržana pozicija načelnika općine/grada i u kojima je istovremeno lista SDA osvojila  manji broj mandata u odnosu na prethodne lokalne izbore.To se odnosi na općine/gradove: Bihać, Bužim, Zenica Visoko i Kalesija.

Predsjedništvo SDA je zadužilo kantonalne odbore da u roku od 2 mjeseca razriješe općinske izvršne odbore SDA u općinama u kojima SDA nije imala i nije osvojila poziciju načelnika općine, a lista SDA je imala značajniji pad u broju osvojenih glasova ili mandata. To se odnosi na općine: Ključ, Gračanica.

Kantonalni odbori se obavezuju da u sastav povjereništava u navedenim općinama imenuju isključivo  kadrove koji su dali značajan doprinos izbornoj kampanji SDA.

Povjereništva u navedenim općinskim organizacijama  se obavezuju da nakon završene reevidencije članstva, a najkasnije za 6 mjeseci, provedu redovne izbore u svojim općinskim organizacijama.

Predsjedništvo SDA poziva kadrove SDA u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na svim nivoima da djeluju u skladu sa Statutom, da poštuju odluke organa Stranke i da svojim javnim istupima podržavaju poziciju i čuvaju ugled SDA. Praksa nekih pojedinaca koji nastupaju u suprotnosti sa ovim principima, i na štetu Stranke ubuduće neće biti tolerisana.

Predsjedništvo SDA poziva sve općinske organizacije da formiraju timove za implementaciju izbornih rezultata i formiranje skupštinskih većina prioritetno sa koalicionim partnerima.  U općinama u RS-u, općinske organizacije  mogu odlučivati o učešću u skupštinskim većinama prema vlastitoj procjeni.

Predsjedništvo SDA poziva sve probosanske stranke da, zajedno sa Općinskim odborom SDA Srebrenica, formiraju tim koji će pripremiti zajedničku platformu za dalje djelovanje u Srebrenici. Predsjedništvo SDA je formiralo radnu grupu koja će izraditi Plan i program budućeg rada i djelovanja Stranke na području entiteta RS u cilju poboljšanja položaja povratnika.

Predsjedništvo SDA  poziva članove CIK-a da prestanu zloupotrebljavati svoj položaj i sprječavati obavezujuće donošenje  odluke o ponavljanju izbora u  općini Stolac.

Predsjedništvo SDA je primilo k znanju odluku Upravnog odbora Političke akademije SDA o imenovanju prof.dr. Rašida Hadžovića za direktora Akademije.