Predsjedništvo BPS-Sefer Halilović odžalo sjednicu u Visokom (Video – Foto)

Jučer je delegacija BPS-Sefer Halilović je predala Izborne liste u CIK sa imenima kandidata koji će se nalaziti na listama za sve nivoe vlasti u BiH ispred BPS-Sefer Halilović BiH.

Predsjedništvo stranke BPS –Sefer Halilović je povodom predavanja lista za Opšte izbore 2018 godine održalo sjednicu Predsjedništva stranke u prostorijama Općinskog odbora BPS-Sefer Halilović Visoko u PC Vizija, gdje je predstavljen koncept djelovanja i daljeg rada stranke do izborne kampanje. Predsjedništvo stranke je donijelo Odluku da je potrebno na terenu u razgovoru sa ljudima maximalno istaknuti efekte dosadašnjeg djelovanja i rada stranke kao i njihovih zastupnika koji su djelovali i radili za narod u protekle četri godine i samo djelovanje BPS-Sefer Halilović od njenog osnivanja pa do danas.

Nakon završene sjednice Predsjedništva uprilićena je zajednička večera sa članovima Općinskog odbora i sa članovima mjesnih odbora BPS-Sefer Halilović Visoko, gdje se obratio i Predsjednik stranke gos. Sefer Halilović i naglasio prisutnim da su ovo odlučujući Izbori za Bosnu i Hercegovinu u narednih 50 godina i da imamo svi zajedno čast da je branimo od neprijatelja kako domačih tako i onih izvana.

Za reportesku ekipu Magazin plus Sefer Halilović je prokomentirao predstojeće Izbore 2018.