Predavanje i edukacija za farmere

Obavijest farmerima

Obavještavaju se farmeri sa područja općine Visoko da će se u subotu 19.11.2016. godine održati predavanje i edukacija na slijedeće teme iz oblasti mljekarstva:

– Mastitis –upala vimena,
– Higijena muže i zoohigijenski uslovi,
– Ishrana muznih krava

Edukacija i predavanje za farmere održava se u sklopu Projekta iz oblasti proizvodnje mlijeka, a vezano za Plan Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK, pod realizacijom Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Općinom Visoko.

 

Mjesto i termin održavanja edukacije:

Centar za kulturu i edukaciju “Altindag” (19.11.2016.) sa početkom u 11:00h

visoko.gov.ba