Pravna bitka ratnog vojnog invalida / Gradska uprava ne poštuje preporuke Institucije ombudsmana za ljudska prava

Nakon teksta pod nazivom “Institucija ombudsmana za ljudska prava utvrdila kršenje Zakona od strane gradonačelnice u slučaju Muzaferija” u kojem smo pisali o pravnom neznanju državnih službenika koji platu za svoje neznanje primaju od našeg poreznog novca, došli smo do saznanja da Edin Muzaferija, ratni vojni invalid, i dalje vodi pravnu bitku sa gradonačelnicom Visokog.

Naime, u dokumentima koje nam je ustupio Muzaferija, vidljiva je nemoć i nedovoljno poznavanje materijalnih propisa gradonačelnice Visokog ili čak igranje sa Institucijom ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Iako Institucija ombudsmana u dokumentu preporučuje gradonačelnici Visokog da bez odlaganja donese zaključak u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku te da Edinu Muzaferiji, ratnom vojnom invalidu, omogući podnošenje žalbe, gradonačelnica ponovno glumi “nedodirljivu” te zanemaruje preporuku Institucije ombudsmana za ljudska prava.

Gradonačelnica Visokog u vidu Informacije upoznaje Ombudsmana o tome ko može ili ne može podnijeti disciplinsku prijavu, kao da to doktori pravnih nauka ne znaju, čime svjesno skreće pažnju sa preporuke ombudsmana i kršenja Zakona o upravnom postupku, dok zaključak sa pravom žalbe još uvijek nije dostavljen Muzaferiji. Također, gradonačelnica Visokog pored pravnih savjetnika i budućih doktora pravnih nauka, od Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH pokušava saznati koji je organ koji postupa u drugom stepenu, odnosno koji je to organ nadležan za postupanje po žalbama, iako u svojim upravnim aktima ponekad zaboravi pouku o pravnom lijeku.

Na kraju, pomoći ćemo gradonačelnici Visokog. U Zakonu o upravnom postupku FBiH sve fino i decidno piše, samo treba znati pročitati, možda nekad i više puta, ali treba pročitati.

Visoko.co.ba