Poziv za dostavljanje srednjoročnih i godišnjih planova potencijalnih projekata JPP

POZIV ZA DOSTAVLJANJE SREDNJOROČNIH I GODIŠNJIH PLANOVA POTENCIJALNIH PROJEKATA JPP

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona uputilo je poziv za dostavljanje srednjoročnih (trogodišnjih) i godišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) za period 2020.-2022. godina.

Poziv je upućen organima uprave i upravnim organizacijama, općinama i gradovima u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i javnim ustanovama i javnim preduzećima čije je osnivač i/ili većinski vlasnik Zeničko-dobojski kanton, odnosno jedinice lokalne samouprave na području ovog kantona.

Planove je potrebno dostaviti Ministarstvu za privredu najkasnije do 31. marta/ožujka 2020. godine, na adresu Kučukovići br. 2, 72 000 Zenica, a planovi će biti osnova za izradu četvrtog po redu Kataloga potencijalnih projekata JPP za period 2020.-2022. godina, čije je objavljivanje planirano u mjesecu aprilu.

Aneksi za izradu navedenih planova popunjavaju se elektronski i mogu se preuzeti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona u sekciji Javno-privatno partnerstvo (https://www.zdk.ba/component/k2/item/4952-objava-uredbe-o-identifikaciji-pripremi-ugovaranju-i-pracenju-implementacije-projekta-javno-privatnog-partnerstva-jpp).

Pres-služba ZDK

PDF dokument:
POZIV ZA DOSTAVLJANJE SREDNJOROČNIH I GODIŠNJIH PLANOVA POTENCIJALNIH PROJEKATA JPP