Poziv na otvaranje Geo-arheološke laboratorije ‘Ravne 3’

POZIV NA OTVARANJE GEO-ARHEOLOŠKE LABORATORIJE ‘RAVNE 3’

Pozivaju se zainteresovani da prisustvuju otvaranju Geo-arheološke laboratorije ‘Ravne 3’ u Visokom, u petak, 9. augusta 2019. u 10:00 sati.

Program:
– Svečano otvaranje Geo-arheološke laboratorije i razgledanje pronađenih artifkata u tunelima ‘Ravne 3’
– Posjeta tunelima ‘Ravne 3’
– Posjeta novootvorenoj zelenoj, kristalnoj piramidi u parku ‘Ravne 2’