Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, odgojno-obrazovnim ustanovama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za poslove Gradonačelnice/ Gradonačelnika i Gradskog vijeća oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU  

                          o  Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Skupština Zeničko-dobojskog kantona , na 18. sjednici održanoj 07.02.2020.godine, utvrdila je Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa zaključkom da se o istom otvori javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, obavit će se za Grad Visoko , u srijedu 04.03.2020.godine u 09,00 sati u Velikoj sali Grada Visoko.

Uvid u tekst Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjumoguće je izvršiti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba), i dostupan je u Ministarstvu za obrazovanje, nauku kulturu i sport.

Press Grada Visoko