Potpuna obustava saobračaja u ul. A. Izetbegovića od 22. do 26. maja

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U UL. ALIJE IZETBEGOVIĆA ZBOG ASFALTIRANJA PROKOPA

Općinska načelnica Visoko, na osnovu člana 13.stav (4) i člana 52. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH“, br. 12/10 i 14/10 ), donosi:

 

RJEŠENJE

1. Uvodi se potpuna obustava saobraćaja u kretanju i mirovanju tokom izvođenja radova na izgradnji Vodovoda Visoko, podsistem Gračanica i to:

U ulici Alije Izetbegovića u periodu od 22.05.2018.g – 26.05.2018.g. od 07:30 do 19:00 sati.

 

2. Zadužuje se izvođač radova „MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo da postavi odgovarajuće znakove zabrane na lokacije navedene u tački 1.

 

 

Obrazloženje

 

Privremena obustava i poseban režim saobraćaja uvodi se u svrhu nesmetanog izvođenja radova – asfaltiranja svih prokopa u ulici Alije Izetbegovića nastalih tokom radova na izgradnji Vodovoda Visoko, podsistem Gračanica.

Obzirom na navedeno, a u skladu sa članom 52. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH“, br.12/10 i 14/10), riješeno je kao u dispozitivu.

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA VISOKO

OPĆINSKA NAČELNICA