Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović, posjetila OO SDA Visoko

Potpredsjednica Federacije BiH gđa Melika Mahmutbegović, posjetila je OO SDA Visoko.

Tokom posjete potpredsjednice Federacije BIH gđe Melike Mahmutbegović s članovima Povjereništva OO SDA Visoko razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji na svim nivoima vlasti i razvojnim potencijalima općine Visoko.

Istaknuto je da predstavnici SDA u tijelima vlasti posvećuju posebnu pažnju osiguranju funkcioniranja sistema PIO, osiguranju stabilnosti boračko-invalidske i socijalne zaštite, euroatlantskom integriranju BiH, te općem napretku države. Također, istaknuto je da predstavnici SDA u tijelima vlasti na svim niovima podržavaju lokalne zajednice zbog njenih građana i iste rado posjećuju, te su istim podrška, bez obzira ko je u određenom trenutku na čelu lokalne zajednice, a što potvrđuje i današnja posjeta potpredsjednice Federacije BiH gđe Melike Mahmutbegović općini Visoko.

Zaključeno je da SDA predstavlja državotvornu Stranku, koja ima vrlo jasnu viziju, te program rada i djelovanja i koja se nikada ni po koju cijenu neće odreći svog državotvornog djelovanja i zaštite bošnjačkog naroda, ali i svih drugih naroda i građana Bosne i Hercegovine. To umnogome nije i nikada neće biti komplementarno sa stremljenjima određenih politika i stranaka ka daljnjoj fragmentaciji i cjepkanju bosanskohercegovačkog društva, ka stvaranju etnički čistih ili u najvećoj mjeri etnički čistih dijelova naše države.

U jedinstvu je snaga!

OO SDA Visoko