Potpisani ugovori o renoviranju tri osnovne škole

POTPISANI UGOVORI O RENOVIRANJU VISOČKIH OSNOVNIH ŠKOLA

Prvi dan nove školske godine obilježio je još jedan vrijedan potez lokalne vlasti, koji se odnosi na učenike i osoblje osnovnih škola sa područja naše općine.

Potpisani su ugovori o renoviranju, a načelnica mr. sci. Amra Babić sa saradnicima danas je prisustvovala potpisivanju ugovora u tri osnovne škole: OŠ „Kulin ban“, OŠ „Safvet – beg Bašagić“ i OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje.

U OŠ „Kulin Ban“ potpisan je ugovor o renoviranju krova:

„Ovaj dan je veoma značajan zato što smo danas potpisali vrijedan ugovor o finansiranju od strane Općine, a to je zamjena jednog dijela krova koji je građen od vrlo opasnog materijala salonita koji stalno propušta.

Imali smo stalne probleme vlaženja zidova i još mnogo problema zbog ovakvog krova. Napravili smo jedan projekat sa kojim smo aplicirali prema Općini, a iz Općine su nam javili da su planirana sredstva za Kapitalna ulaganja u škole.

To je iznos od nekih 50.000 maraka, a budući da Općina nema apsolutno nikakve nadležnosti u smislu finansiranja školskih objekata, ovo je veoma značajan iznos.

Posebno se zahvaljujem načelnici Amri Babić, koja prati sve aktivnosti učenika na nivou škola, a evo i ova ulaganja će biti sprovedena zahvaljujući njoj.

Mi smo se kao Aktiv direktora obraćali njoj i ona je uvijek prihvatala sve naše prijedloge i izlazila nam u susret kada je bilo koja manifestacija u pitanju.

Njenim dolaskom u posljednjih nekoliko godina škole su dobile osobu s kojom mogu sarađivati. Mislim da su ulaganja u renoviranje ove škole oko 100.000 maraka, a još dosta projekata nas očekuje i u budućnosti“.- rekao nam je Ramiz Brkić, direktor OŠ „Kulin ban“.

Slika 1

„Jedno od prioritetnih programskih opredjeljenja Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić je bilo da u kontinuitetu ulažemo u sve školske objekte na području općine Visoko, bez obzira na nepostojanje općinske nadležnosti kada su u pitanju ove ustanove.

Izdvojena su značajna sredstva za sve školske objekte na području naše općine. Moram izdvojiti školu „Mula Mustafa Bašeskija“ u Donjem Moštru za koju je Općina Visoko izdvojila preko 100.000 maraka u protekle dvije godine.

Ove godine, osim te škole, podržali smo i sve ostale osnovne i srednje škole na području naše općine sa određenim iznosima koji predstavljaju značajnu pomoć kada je u pitanju poboljšanje infrastrukture u ovim školskim ustanovama.

Danas potpisujemo ugovore sa ukupno šest školskih ustanova na području visočke općine. Općina Visoko je za tu namjenu izdvojila preko 50 hiljada maraka za sanaciju krovnih površina, toaleta, zamjenu drvene stolarije, dakle, za sve ono što je bilo prema zahtjevima škola najneophodnije da se uradi kako bi učenici imali što kvalitetnije uvjete za svakodnevne aktivnosti.

Bez obzira na to što nemamo direktnu nadležnost kada su škole u pitanju, mi ćemo i u budućnosti nastaviti sa podrškom svim školama i njihovim direktorima u realizaciji svih aktivnosti, naravno sve u sklopu naših objektivnih mogućnosti“, rekao je Emir Fejzović – pomoćnik načelnice u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

Slika 2

U OŠ „Safvet beg Bašagić“ potpisan je ugovor o sanaciji mokrih čvorova. Direktorica ove škole Selma Trebo nije krila zadovoljstvo povodom realizacije ovog projekta:

„Općina Visoko nam je obezbijedila sanaciju mokrih čvorova, sa kojim već duže vrijeme imamo problema. Pozdravljamo ovaj sjajan čin načelnice Amre Babić i nadamo se daljoj saradnji.

U školi imamo mokre čvorove za odrasle, djecu od petog do devetog razreda i imamo mokre čvorove za niže razrede. Izuzetno nam je potrebno da se uradi ovo renoviranje, koje će uvjete u ovoj školi podići na viši nivo“.

Slika 3

U OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Dobrinju potpisan je ugovor o renoviranju stolarije. Još jedan projekat aktuelne vlasti, koji će doprinijeti poboljšanju sveukupnih uvjeta za učenike ove škole.

„Naša škola je konkretno dobila sredstva za sanaciju prozora na nekoliko učionica. Koristim priliku da se zahvalim načelnici Amri Babić na izdvojenim sredstvima, jer ovo će poboljšati uslove rada, pogotovo u zimskom periodu. Svakako, radujemo se i novim projektima u budućnosti“, rekao je direktor Tarik Hadžić.

 

Press Općine Visoko