Poticaji za razvoj poduzetništva tokom 2016.

Održana press konferencija o poticajima za razvoj poduzetništva tokom 2016.

Danas je u Općini Visoko održana press konferencija o poticajima za razvoj poduzetništva koje je Općina Visoko realizovala u 2016. godini. Javnosti se obratila Suada Koljenović šef Odsjeka za privredu, direktor firme Antesil d.o.o. Visoko i Vildana Džafić član Privrednog savjeta Općinske načelnice.

O pomenutoj temi gospođa Suada Koljenović rekla je sljedeće: „ U septembru 2016. godine raspisan je Javni poziv za sufinansiranje sredstava u razvoju poduzetništva i obrta u 2016. godini. Javni poziv se odnosio na fizička i pravna lica, mala preduzeća iz oblasti proizvodnje proizvoda od drveta, gume i plastičnih masa, proizvodnje opeke, crijepa, proizvoda od betona, cementa, gipsa i oblasti proizvodnje obuće, tekstila, kožne konfekcije i galanterije. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke novih i polovnih mašina i druge opreme u iznosu od 30% od vrijednosti nabavke, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja u iznosu od 3000 KM i uslov je da su sredstva nabavljena u 2016. godini. Nakon provedenog postupka po Javnom pozivu i ocjeni prijava, ovaj poticaj je dobilo pet privrednih subjekata i to: privredna društava DEEP REKLAME d.o.o. Visoko, BosniaN Beech Board d.o.o. Visoko, MAXI PLAST d.o.o. Visoko, Euro Wood d.o.o. Visoko i Obrt Tomtex iz Visokog. Poseban poticaj poduzetništvu u oblasti stručnog osposobljavanja lica koji je realizovan u 2016. godini je poticaj u okviru Gold projekta a na osnovu Sporazuma o partnerstvu zaključenog između Općine Visoko i USAID Gold projekta i privrednog društva Antesil. Ovaj projekat je implementiran u toku 2016. godine pod nazivom „Stručno osposobljavanje, priprema za rad i zapošljavanje obućara za potrebe društva Antesil. Isti projekat je proveden i za privredno društvo Maxi o čemu smo ranije obavještavali javnost. Općina Visoko, USAID Gold projekat i firma Antesil osigurali su dakle tehničku i finansijsku podršku realizacije ovog projekta i učešće Općine Visoko u ovom projektu je 6000 KM.“

O projektu Stručnog osposobljavanja nekoliko riječi rekao je i Zlatan Karamehić,direktor privrednog društva Antesil. „ Firma Antesil je na poziv ureda Općinske načelnice i Općinskog odsjeka za privredu pristupila realizaciji programa obuke novih šivača, krojača i montera u privrednom društvu Antesil d.o.o. Visoko. U sklopu ovog projekta osposobili smo i neformalno obrazovali i zaposlili 40 novih radnika.

Visoko je kroz historiju kožarski i kožarsko-prerađivački centar, a nažalost nemamo mogućnosti da formalno obrazujemo kadar koji je neophodan u privrednim društvima u Visokom. Zahvaljujući novoformiranom Udruženju kožara, krznara i prerađivača kože i krzna Visoko i Općini Visoko, krećemo sa inicijativom prema MSŠ „Hazim Šabanović“ da se od naredne školske godine organizuje jedno odjeljenje koje će obrazovati kadar za potrebe privrednih društava iz oblasti kožarske i kožarsko-prerađivačke industrije. Svjesni smo i znamo da će kad naša djeca krenu na ovu vrstu školovanja, umjesto da idu u Zavod za zapošljavanje otići u Prevent, Antesil, Nerzz Bešlagić i u druge firme na visočkoj općini.“

Član Privrednog savjeta Općinske načelnice Vildana Džafić pozdravila je inicijativu implementacije projekta Gold, koji potpomaže obuku kadra i podizanje šivalačkih kapaciteta na području Općine Visoko i na taj način potpomaže konkurentnost na tržištu i dodala: „ Obzirom da ulazimo u projekat pokretanja odjeljenja Hazim Šabanović, molim medije da podrže našu inicijativu kako bismo ove godine oformili odjeljenje i da nakon dvadeste godina pokrenemo obuku kadra koji nam je svima potreban.“

Press Općine Visoko

visoko.gov.ba