Potencijalni saziv Gradskog vijeća Visoko

Potencijalni saziv Gradskog vijeća Visoko nakon Lokalnih izbora 2020.

SDA – 10 vijećnika

Semić Esad
Mateša Bukva Mirela
Džafić Emir
Smailagić Zijada
Lopo Edin
Dervišbegović Fikret
Jusufbegović Irma
Ljeskovica Almir
Salkić Mersad
Breščić Zijad

Zajedno za Visoko – 6 vijećnika

Zerdo Aida
Fejzić Bajro
Džafić Edin
Kardaš Kemal
Babić Eniz
Malić-Zečević Maja

ASDA – 2 vijećnika

Pekić Nikola
Hurem Nedim

SDP – 2 vijećnika

Zukan Belmin
Babić Admir

NB – 1 vijećnik

Čučuk Mirsad

PzP – 1 vijećnik

Halilović Tarik

DF – 1 vijećnik

Mehmedagić Nedžad

NiP – 1 vijećnik

Agić Suad

SBB – 1 vijećnik

Vahid Ramić