Postavljene info – table na lokacijama nekropola stećaka

Postavljenje info – tabli na lokacijama nekropola stećaka

U okviru realizacije projekta III faze ubikacije, evidentiranja i rekognosciranja stećaka na području Visokog sa procjenom stanja očuvanosti / oštećenosti, ovih dana su kao zadnja faza projekta postavljene info -table na nekoliko lokacija: dvije lokacije na Zbilju te haremu stare džamije zvane Djevojačka džamija u Podvincima i na lokaciji zvanoj Kadinjača u Uvorićima. U narednom periodu će se postaviti na još 4 lokaliteta.

Projekat implementira Zavičajni muzej – Visoko uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta i Grada Visoko!

Info – table će biti postavljene na šest lokaliteta.

Idemo dalje vrijedni visočki muzealci!

Zavičajni muzej Visoko