Postavljena vertikalna signalizacija na lokalitetu Ravne

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke izvršila je postavljanje vertikalne signalizacije na lokalitetu Ravne.

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko (Službeni glasnik Općine Visoko, broj: 10 od 02. novembra 2018. godine) član 17.  koji glasi: „Zabranjuje se saobraćaj na dionici puta od tunela Ravne do izletišta Ravne za sva motorna vozila i pretvara se u pješačku zonu, a sav motorni saobraćaj se preusmjerava na dionicu puta od raskrsnice prije tunela Ravne (lijevo skretanje) prema izletištu Ravne.“

Postavljena signalizacija usmjerava saobraćaj na novoizgrađenu saobraćajnicu, a u cilju povećanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Time su vožnja i kretanje vozača, odnosno pješaka olakšane, pa će se normalizovati odvijanje saobraćaja i zbog sve intenzivnijih posjeta turista kao i lokalnog stanovništva.

Press Općine Visoko