Poruka iz Visokog: Kako trošiti novac od putarina

Pozivamo Premijera Vlade ZDK, Vladu ZDK i nadležne institucije da u okviru svojih nadležnosti koje su propisane  Zakonom o cestama Federacije BiH, a koje se odnose na upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta osiguraju implementaciju projekata rekonstrukcije i modernizacije sljedećih regionalnih putnih pravaca na području općine Visoko:

  1. R 443 – Visoko –Kiseljak
  2. R 445 – Kakanj – Visoko – Ilijaš

(*uz napomena da su sljedeće gradske ulice:

 dio regionalnog putnog pravca R 445: Branilaca, Sarajevska i Kakanjska,

 dio regionalnog putnog pravca R 443: Kralja Tvrtka, Mule Hodžića i Gornje Rosulje).

Ističemo da je postojeće stanje na regionalnim putnim pravcima loše sa izraženim udarnim rupama, te  nedostatkom saobraćajne signalizacije (vertikalne i horizontalne) i opreme što za posljedicu ima veliki broj saobraćajnih nezgoda (sa lakšim, težim tjelesnim posljedicama i smrtnim ishodom). Napominjemo da su nezaštićene raskrsnice regionalih i lokalnih cesta kao i prilazi školama. Sve do sada provedene aktivnosti na povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju Općina Visoko je finansirala iz vlastitih sredstava.

Zahtijevamo da se i Vlada ZDK putem nadležnih Ministarstava uključi u realizaciju projekata rekonstrukcije i modernizacije regionalnih putnih pravaca na području općine Visoko za koje su zakonski nadležni.

Smatramo da općina Visoko kao najveći izvoznik u ZDK zaslužuje značajnija ulaganja Vlade ZDK u regionalne ceste koje predstavljaju najvažnije saobraćajnice u gradu Visokom i cijeloj općini. 

Press Općine Visoko