Ponovljeni javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

oglasKomisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj 7/07 i 6/11), r a s p i s u j e

      JAVNI OGLAS- PONOVLJENI za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup je poslovni prostor koji se nalazi u ulici Donje Rosulje 51/A, općina Visoko, površine 50,00m² poslovnog prostora, poslovna zona II;

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena naknade za ustupanje poslovnih prostora po 1 m² mjesečno iznosi za II poslovnu zonu 5 KM po m² za prostore u kojima se obavlja samostalna ugostiteljska djelatnost.

Detalje javnog oglasa pogledajte na PONOVLJENI JAVNI OGLAS

Press Općine Visoko