Poljoprivredni tehničari MSŠ Hazim Šabanović u posjeti “BIOS”-u i “Suši”

U programu 12. tradicionalnog izložbeno-prodajnog sajma proljoprivredno-prehrambenih proizvoda „Jesen u Visokom“ prva generacija poljoprivrednih tehničara MSŠ Hazim Šabanović učestvovala je u terenskoj edukativnoj nastavi u organizaciji Općine Visoko. Učenici su imali priliku posjetiti dvije renomirane kompanije iz Visokog čije poslovanje je usko vezano za poljoprivrednu proizvodnju.

Prva posjeta organizovana je u krugu Opšte poljoprivredno-proizvodne prometno-uslužne zadruge BIOS, G. Vratnica. Učenici su imali priliku upoznati se sa procesom proizvodnje rasada, od sjetve pa sve do konačne sadnice u stakleniku. Također, korisne informacije od stručnog osoblja su dobili kada je u pitanju sistem navodnjavanja, te tehnologija procesa proizvodnje povrća u plastenicima. Rezultat posjete je i usmeni dogovor o mogućem ferijalnom radu učenika u zadruzi BIOS.

Drugi dio terenske nastave održan je na farmi mliječnih i tovnih goveda “Suša Commerce”Monjare b.b. Obilazak izmuzišta, silosa sa stočnom hranom, objekata za mliječna i tovna goveda, te prostora sa poljoprivrednom mehanizacijom pružio je jedinstvenu priliku učenicima da se upoznaju sa tehnološkim procesima i radnim aktivnostima na farmi od 700 grla u proizvodnji.
Gostoljubljivost stručnog osoblja prilikom posjete, zadovoljstvo učenika dobijenim informacijama, te diskusija o novim planovima i uključenju odjeljena poljoprivrednih tehničara u praktični dio nastave, rezultat je uspješno obavljene terenske edukativne nastave. Ovom prilikom se zahvaljujemo privrednim subjektima, zadruzi BIOS i farmi Suša Commerce na ukazanom gostoprinstvu.

Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj

visoko.gov.ba