Pokrenuta inicijativa za restauraciju Crkve sv. Prokopija

Pokrenuta inicijativa za restauraciju Crkve sv. Prokopija

Danas je na inicijativu kolektiva Zavičajnog muzeja u Visokom održan sastanak i obilazak nacionalnog spomenika crkva sv. Prokopija . Sastanku su prisustovali Novica Majnolović, sveštenik Miljan Rađenović , Adisa Džindo direktorica kancelarije Cultural heritage without borders BiH, Aida Vežić regionalna muzejska koordinatorica, te predstavnici Zavičajnog muzeja u Visokom. Tokom sastanka dogovoreni su naredni koraci koji će voditi konačnom cilju – restauraciji i konzervaciji nacionalnog spomenika Crkva sv. Prokopija. Konsultacije će biti izvršene sa domaćim i stranim stručnjacima kako bi se restauracija ovog objekta uradila što kvalitetnije. Kako nacionalni spomenik obuhvata više objekata, jasno je da će projekat restauracije i konzervacije biti višegodišnji sa interdisciplinarnim pristupom. U narednim periodu planira se održati niz sastanaka koji će uključiti i predstavnike lokalne vlasti, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika te Federalnog Zavoda za zaštitu spomenika. Rezultat niza sastanaka će biti elaborat projekta kojim će se aplicirati na fondove prije kraja 2016. godine kako bi implementacija projekta mogla krenuti tokom 2017. godine. Uposlenici Zavičajnog muzeja u Visokom se nadaju da će ova inicijativa biti pozdravljena od strane svih nivoa vlasti te da će uz pomoć vanjskih suradnika, stručnjaka ali i lokalnog stanovništva ovaj nacionalni spomenika uskoro zablistati u punom sjaju, te biti primjer suživota i tolerancije koja je uvijek postojala na području Visokog.