Podrška JU Službe za zapošljavanje ZDK visočkim privrednicima

Visočki privrednici su među najvećim korisnici mjera aktivne politike zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu.

U posljednjih nekoliko godina broj korisnika programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja na općini Visoko se kontinuirano povećava. Tako su u 2015. godini realizovane 44 prijave i zaposleno 66 osoba, dok u narednim godinama imamo nagli porast broja korisnika, te je 2016. godine realizovano 58 prijava i zaposleno 175 osoba, a u2017. godini realizovano 137 prijava i zaposlena 261 osoba.

Pozitivni efekti podsticaja zapošljvanja ogledaju se i u podatku da je u protekloj godini 62 % zaposlenih na ovaj način, ostalo u radnom odnosu i nakon isteka mjere.

U tekućoj godini se očekuje još jedan krug Javnog poziva, a do kraja novembra realizovano je 112 prijava i zaposleno 239osoba. Finansijska vrijednost ugovora o sufinansiranju zapošljavanja i samozapošljavanja na općini Visoko u 2018. godini realno bi mogla dostići iznos od milion konvertibilnih maraka, obzirom da je u novembu tekuće godine iznosila cca 850.000,00 KM.

U ovoj godini podrška privrednicima i nezaposlenim osobama ponuđena je kroz čak 15 različitih mjera, kako bi bila dostupna svim kategorijama nezaposlenih osoba, ali svakako i prilagođena potrebama privrednih subjekata.

Nastojimo kroz pravovremeno informisanje, analizu i planiranje, te tehničku pomoć aplikantima, ubrzati i olakšati administrativnu proceduru.

Posebno zadovoljstvo sa efektima podsticaja zapošljavanja nalazimo u finansijskoj podršci privrednicima koji su u fazi proširenja proizvodnih kapaciteta i zapošljavanja nove radne snage. U ovakvim aktivnostima osjetimo punu smisao mjera aktivne politike zapošljavanja.

Biroa rada Visoko