Početak rada Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode

Obavještavanje javnosti i građana o početku rada Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode VII saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

705

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, imenovano Odlukom o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, donesenoj na 4. sjednici Skupštine održanoj dana 18.02.2015. godine, održala je svoju 1. sjednicu na kojoj su dogovorene aktivnosti u mandatnom periodu, među kojima je poseban značaj dat obavještavanju javnosti i građana o njenom postojanju i radu, kao i upoznavanju građana, kao i udruženja građana o mogućnosti podnošenja predstavki i žalbi koje se odnose na povrede ljudskih prava i sloboda od strane institucija i organizacija iz nadležnosti Kantona, osim u slučajevima za čije rješavanje je pokrenut sudski postupak.

Shodno svojim nadležnostima propisanim Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Komisija, također, razmatra prijedloge građana i građanskih udruženja za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda, te može dati Skupštini prijedloge za otklanjanje uzroka kršenja ljudskih prava.

Komentari

komentara