Počeli radovi na izgradnji puta Ravne – Stari grad “Visoki”

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline je započela realizaciju projekta Izgradnja puta Ravne – Stari grad „Visoki“ nakon što je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina i javne nabavke provela postupak javne nabavke, na osnovu kojeg je odabran izvođač radova firma „MGV gradnja“ d.o.o. Zavidovići.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „CONSTRUCT PROJEKT“ d.o.o. Zavidovići, dok će laboratorijska ispitivanja vršiti firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

U toku radova intenzivno će se vršiti stručno – tehničke kontrole od strane ovlaštenih predstavnika Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, Općine Visoko.

“Na ovaj način krećemo sa prvim većim infrastrukturnim radovima u godini turizma na području općine Visoko. Nakon okončanja tenderske procedure očekujemo početak radova i na saobraćajnici ispod tunela Ravne. Nadamo se da će nas poslužiti vremenske prilike i da ćemo uspjeti u namjeri da spojimo Stari grad “Visoki” i kompleks Ravne,” izjavio je Pomoćnik Općinske načelnice u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, gospodin Emir Fejzović.

PUT RAVNE VISOKI1

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta općine Visoko za 2018. godinu, a ukupna vrijednost iznosi 96.349,50 KM sa PDV-om.

Prema dinamičkom planu rok izvođenja radova je 21 dan od dana uvođenja Izvođača u posao.

PUT RAVNE VISOKI6

Direktor Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” dr. Semir Osmanagić rekao je kako Općina Visoko usko sarađuje sa Fondacijom, a sve s ciljem razvoja novih sadržaja koji će biti ponuđeni turistima.

“Ovom lokalitetu je dodana i aleja suvenirnica kako bi cjelokupan ambijent izgledao uniformno. Nadam se da će do kraja godine biti kompletirani radovi u kompleksu Ravne, te da će biti uređen i spreman za sljedeću sezonu, “ ističe direktor Fondacije.

Ovim putem obavještavamo građane općine Visoko i vlasnike nekretnina na ovom području da će se saobraćaj odvijati uz izmjenjeni režim vožnje uz povremene obustave i obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije u periodu izvođenja radova.

Press Općine Visoko