Počeli radovi na izgradnji mosta Monjare u naselju Liješeva

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko započinje realizaciju dugoočekivanog projekta “Izgradnja mosta u naselju Liješeva.”

Nakon provedenog postupka javne nabavke za najpovoljnijeg  izvođača radova odabran je Konzorcij „Špic beton“ d.o.o. Zenica i “Porobić” d.o.o. Zavidovići, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BAUART“ d.o.o. Visoko.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 248. 370,31 KM sa PDV-om.

Novoprojektovani most Monjare bit će dug 11 metara, širine 9 metara sa pješačkim stazama na dvije strane. Bit će izgrađen od armirano-betonske konstrukcije oslonjene na šipove dubine 12 metara. Prilikom izgradnje planirana je i hidroizolacija, nasipanje tamponom pristupnog puta i asfaltiranje mosta.

U okviru ugovorenih radova izvršit će se čišćenje i regulacija korita nizvodno i uzvodno od mosta.

Završetkom izgradnje mosta poboljšat će se sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a samim tim stvorit će se i ugodniji i ljepši ambijent za sve stanovnike ovog i okolnih naselja.Press Grada Visoko