Home Lokalne Teme Počela 27. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Počela 27. sjednica Općinskog vijeća Visoko

0
Počela 27. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Počela je 27. sjednica Općinskog vijeća, sjednici ne prisustvuju Zijada Smailagić (SDA) i Izet Smajević (Nezavisni vijećnik). Ovo je prva sjednica nakon sjednice Skupštine OO SDA Visoko, koja će nam pokazati da li se išta mijenja u kursu politike ove stranke. Posebno interesantne će svakako biti tačke 2. i 3.

Dnevni red je sljedeći:

1.  Izvod iz zapisnika sa 26. i I tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća u 2014.godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2015. godinu i Izvještaj o radu nadzornih odbora javnih preduzeća u 2014. godini

JP Veterinarska stanica Visoko

JP Radio i televizija Visoko

JP Visoko Ekoenergija doo Visoko uz Informaciju o projektu grijanja općine Visoko iz TE Kakanj

JP “Visoko” doo Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, predsjednici nadzornih odbora i direktori javnih preduzeća

3.   Izvještaji o radu javnih ustanova u 2014. godini,sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2015. godinu i Izvještaj o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2014. godini

JU “Dom zdravlja” Visoko

JU “Gradska biblioteka” Visoko

JU “Zavičajni muzej” Visoko

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

JU “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko

JU “Centar za socijalni rad” Visoko

JU “KSC Mladost” Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, predsjednici upravnih i nadzornih odbora i direktori javnih ustanova4.   Izvještaj o radu Zdravstvenogsavjeta općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5.    Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara općine Visoko

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

6.     Prijedlog Odluke o komunalnom redu

IZVJESTILAC: Nidžaru Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

8.      Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9.      Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti

IZVJESTILAC: Nidžaru Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10.   Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JKP “Visoko“ za konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko“

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

11.   a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana nadzornog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko,

b) Prijedlog rješenja o privremnom imenovanju člana nadzornog odbora JU Centar za kulturu i edukaciju” Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

12.   Vijećnička pitanja i inicijative

Komentari

komentara