POBIJEDIMO TI, JA I SDA

POBIJEDIMO TI, JA I SDA

Večeras je u prostorijama SDA Visoko održana interaktivna tribina za mlade. Na tribini su predstavljeni kandidati SDA Visoko za sve nivoe vlasti.

Na interaktivnoj tribini pored kandidata na listama mladim se obratio ministar Amir Zukić i predsjednik izbornog štaba Edin Hakanović.

Kandidati SDA Visoko imaju jasan cilj koji je usmjeren prema mladim, a to je kreiranje perspektivnog okruženja za obrazovanje, zapošljavanje i osnivanje porodice od strane mladih ljudi.

U okviru pomenutog cilja kandidati SDA Visoko će svoje djelovanje usmjeriti i na realizaciju definisanih specifičnih ciljeva koji određuju položaj i perspektive mladih, kako slijedi:

Specifični cilj 1. Kreirati adekvatnije uslovi za realizaciju poslovnih ideja mladih i njihovo zapošljavanje

Specifični cilj 2. Razviti prihvatljive uslove za zasnivanju porodice u Bosni i Hercegovini

Specifični cilj 3. Napraviti konekciju između obrazovnog i privrednog sistema

SDA#SNAGANARODA#TIMKOJIPOBJEĐUJE