Petnaesti oktobar Međunarodni dan slijepih osoba „dan bijelog štapa“

O B A V J E Š T E NJ E u povodu 15-tog oktobra,  međunarodnog dana slijepih osoba „dan bijelog štapa“


1. Petnaesti oktobar se u svijetu obilježava kao dan slijepih osoba „dan bijelog štapa“. Prvo je priznat i počeo se obilježavati u Sjedinjenim američkim državama, Šezdesetih godina XX. vijeka, a zatim i u mnogim drugim državama. Prema našim spoznajama, na području općine Visoko živi jedan broj osoba sa teškim oštećenjem ili čak sa potpunim gubitkom vida koje nisu učlanjene u ovo udruženje. One su u veoma teškoj situaciji jer su prepušteni sami sebi ili svojim porodicama, poznanicima i susjedima na brigu odnosno puko zbrinjavanje. Njima je istinski potrebna organizovana podrška i pomoć da se adaptiraju na nove uslove života, da ostvare svoja prava, da se resocijaliziraju, rehabilituju, tj. da se osposobe da obavljaju osnovne životne i radne aktivnosti i koriste neophodna pomagala, da se opismene po mogućnosti na Brajevom pismu i osposobe da koriste kompjuter i ostala informatička sredstva, kao i da se uključe u aktivnosti Udruženja u sva područja života u društvenoj zajednici.

2. Pozivamo  naše sugrađane, prvenstveno mlađe životne dobi, kojima je uslijed bolesti ili povrede teško oštećen vid da se obrate Udruženju,  radi učlanjivanja i obezbjeđivanja psihosocijalne podrške i pravne pomoći. Ukoliko to iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti, molimo njihove članove porodice, susjede i prijatelje da posreduju i to urade za njih. Podrška i pomoć Udruženja je naročito neophodna i hitno potrebna slijepoj i slabovidnoj djeci, te omladini i njihovim porodicama, kako bi se ove osobe uspješno uključivale u školovanje, postigle što je moguće bolje rezultate u učenju i svestranom ličnom razvoju.

3. Dragi sugrađani, mi smo tu i djelujemo više ili manje uspješno preko 60 godina na zaštiti i promoviranju interesa i prava lica oštećenog vida. Organizujemo brojne aktivnosti na pružanju psiho-socijalne podrške i pravne pomoći našim članovima, provodimo aktivnosti zadovoljavanja potreba ovih osoba na planu informisanja, edukacije, kulture, sporta i rekreacije, zabave i sl. Da bi smo postizali očekivane rezultate u svemu tome i popravili kvalitet življenja ove izuzetno ranjive grupe građana, potrebna nam je veća podrška lokalne zajednice, tj. nadležnih općinskih organa i službi, kao i naših sugrađana. Svako od vas može kroz određeni oblik volonterskog rada doprinjeti. Zato kontaktirajte nas ukoliko imate neku važnu informaciju ili ideju vezanu za položaj osoba oštećenog vida, ili se odazovite na naše pozive da nam pomognete  u  provođenju konkretnih aktivnosti.

4. Ono što je aktuelno, a na čemu se trenutno radi je slijedeće:

  • Kontinuirano se inplementira projekat podrške starijim osobama oštećenog vida, kod kojih su problemi vida nastali kasnije u životu usljed bolesti ili povrede,
  • U toku je realizacija projekta „ integracija slijepih i slabovidnih lica u društvene tokove „
  • Nastavljena saradnja sa školama na podrućju općine Visoko u namjeri detektovanja djece u tim školskim ustanovama sa problemom vida.
  • Aktiviran rad kancelarije Udruženja za pružanje pomoći u ostvarenju Zakonskih prava slijepih osoba.
  • Aktivna učešća predstavnika Udruženja na seminarima, edukacijama  i treninzima za uspješniji i kvalitetnij rad sa populacijom osoba sa invaliditetom, odnosno slijepih i slabovidnih osoba.
  • Učešće sportista , slijepih i slabovidnih osoba na turnirima i takmičenjima širom BiH i šire.
  • Uz sportske aktivnosti planiraju se i neki kulturni sadržaji muzičkog i scenskog karaktera, što sve zajedno treba da afirmiše mogućnosti i dostignuća slijepih i slabovidnih osoba i bude podsticaj nama da učinimo nešto više i u našoj sredini.

 

Naravno, ovdje posebno želimo istaknuti da  cilj  članstva u Udruženju ne može i ne smije biti  prevashodno  materijalna dobit u vidu prehrambeno-higijenskog paketa pomoći, već sve ostalo, a i prvobitno će doći samo po sebi.

Priključite se, mi smo tu zbog Vas i Vaših potreba!

Podržite nas i pridružite nam se, a mi ćemo sigurno uzvratiti svojim doprinosom kao korisni članovi naše zajednice.

 

 

PREDSJEDNIK USOV

__________________

/Elmedin Jusić/