Peticija mještana Šarenih Hanova

U zadnjih 30 godina našu sudbinu i potrebe krojili su osobe koje nežive u našoj ulici.U svim odlukama zaobilazili su naše negodovanje a naše glasove su utihnuli svojim odlukama.Očito je gdje je uložen novac.Pojedinim ulicama urađeni su trotuari,ležeći policajci,igralište te voda iako je  sve navedeno bilo potrebnije ulici Šareni Hanovi.I pored naših nastojanja da doprijemo do onih koji su imali mogućnost da poboljšaju sumornu situaciju  i da ukažemo na problem na koji se svakodnevno susreće 1.200 učenika Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija” problemi se ni do danas nisu riješili. Navest ćemo primjer da se još prije 10 godina pisala peticija za postavljanjem ležećih policajaca u ulici Šareni Hanovi,nikada nismo dobili odgovor.

Ovom prilikom javljamo vam se zbog odluke o regulacionom planu Šarenih Hanova. Napominjemo da su građani imali sastanak u augustu prošle godine kada je konstantovano da NE ŽELIMO JEDNOSMJERNU ULICU.Pisali smo peticiju,predali u opštinu nadajući se da će se uvažiti glas naroda. I pored naše odluke,peticije i zahtjeva OV je donijelo odluku da se ipak usvoji regulacioni plan saobraćaja.Odlučili smo opet pisati peticiju gdje se potpisalo 121 građanin Šarenih Hanova.To je više nego dovoljno da se uvaže naši zahtevi. Pored potpisane peticije,dostavili smo i zahtjev da sjednici OV prisustvuju jedan zastupnik ispred privrednika i jedan zastupnik ispred građana.Mi itekako znamo da je  našoj ulici potrebna što brža,ali efikasna promjena.
Mi vidimo rješenje naših problema u postavljanju visokih trotuara,ležećih policajaca,obilježavanjem pješačkih prelaza,postavljanjem znakova ograničavanje brzine te preusmjeravanje autobusa i teretnih vozila na novoizgrađenom,namjenski napravljenom putu za ovaj vid saobraćaja.Također,uvođenjem parking mjesta ispred stare zgrade ambulante smanjila bi se napućenost vozila.
Želja nam je da i naša ulica zasija novim,poboljšanim izgledom kako i dolikuje jednoj razvijenoj sredini.
Mještani Šarenih Hanova