PDA BiH Visoko – Pokret demokratske akcije Visoko

Od maja tekuće godine u Visokom se razvija politički projekt Pokret demokrastke akcije Bosne i Hercegovine

Inicijatovni odbor ove bosanskohercegovačke i evropske narodne stranke političkog centra u Visokom su predvodili;
Muhamed Očuz
Muhamed Mujić
Ajla Kaplan
Ejub Očuz
Minela Ramić
Kenan Kevrić
Dževad Rezaković
Rusmir Ganić

Teško se oteti dojmu da ovaj tim mladih i ambicioznih ljudi nije ona politička snaga koja nedostaje ovdašnjoj političkoj sceni. Obrazovani, egzistencionalno osigurani, može se reči i politički zreli u smislu vlastitih iskustava kroz društvene i političke okolnosti, sigurno je da predstavljaju snagu na koju se može računati.
Ideja političkog centra je ono što ih spaja, a zajednički rad i zalaganje će ih ujediniti na zadatku da znanje i iskustvo pretoće u zajedničko društveno i političko dobro.
Muhamed Očuz, prvi čovjek visočkog PDA BiH smatra da “lokalne zajednice moraju imati punu autonomiju i osiguranu mogućnost da samostalno regulišu pitanja iz lokalnog ekonomskog i infrastrukturnog razvoja.” Uvjerenja je da tim koji predvodi može politici vratiti društveni smisao – da mogu pokazati i dokazati da politika ima smisla ako u svojim principijelnim osnovama ima GRAĐANINA za polazište, a ne politikantske i sitno-grupaške interese.

U istom sazivu funkcionišu kao Općinski odbor PDA BiH Visoko, a na predstojećim izborima će imati 5 kandidata na izbornim listama;
– Federalni parlament
Očuz Muhamed pod rednim brojem 3
Mujić Muhamed pod rednim brojem 4
– Skupština ZDK
Kevrić Kenan pod rednim brojem 7
Kaplan Ajla pod rednim brojem 8
Ramić Minela pod rednim brojem 17

Općinski odbor PDA BiH Visoko je predložio, a Kantonalni odbor PDA ZDK potvrdio Izborni štab za predstojeći izbornu kampanju;
1. Očuz Muhamed, predsjednik
2. Mujić Muhamed, član
3. Kevrić Kena, član
4. Kaplan Husejn, član
5. Ramić Minela, član
6. Očuz Ejub, član
7. Rezaković Dževad, član
8. Ganić Rusmir. član

 

visoko.ba