Park “Ravne 2”: Radovi na izgradnji vanjske fontane s jezercetom

INTENZIVNI RADOVI NA FONTANI U PARKU “RAVNE 2”

Uprkos temperaturama koje dostižu 40 stepeni, radovi na izgradnji vanjske fontane s jezercetom u parku “Ravne 2” napreduju nesmanjenim intenzitetom.

Gotovo čitava povrsina fontane je popločana rječnim kamenom. Ugovarači su napravili četiri kaskade koje će doprinjeti bržem, ali i glasnijem protoku vode.

Bagerista je započeo s kopanjem kanala kroz koji će poteći voda uhvaćena u prvoj dolini. Riječ je o četiri manja izvora koja su aktivna čitavu godinu i ne presušuju. Tokom zimske sezone, kada fontana ne bude u upotrebi, ta će voda biti puštena u postojeće potoke.

U narednih nekoliko dana će biti postavljena vanjska LED svjetla. Očekuje se da će fontana biti puštena u rad u planiranom roku od deset dana, odnosno do 21. augusta 2017. Posljednji radovi će biti na uređenju prostora oko fontane, sađenju grmova te postavljanju mosta preko kaskada.