Paintball klub Xtreme

Paintball klub XtremePočetkom augusta 2008. godine počinje s radom prvi Paintball club na području općine Visoko. Cilj je promovisati Paintball sport u BiH.Osnivači Paintball klub “Xtreme” su mladi ljudi koji su htjeli da obogate ponudu općine Visoko s još jednim ekstremnim sportom. Veliku pomoć pri formiranju ovog kluba su imali od Streljačkog kluba “Visoko” od kojih je Paintball club dobio prostoriju na korištenje za klupske potrebe. Uspjeh ovog kluba se mjeri u velikom broju okupljanja reakreativaca koji žele da se okušaju u ovom ekstremnom sportu. Paintball klub “Xtreme” nudi rekreativno igranje paitnballa, organizuje paintball turnira, scenario games, team bulding paintball programe za firme.

Predsjednik kluba: Šahinović Edin
Adresa: Bakračeva bb, 71300 Visoko
Telefon/fax: /
Mob: 061 417 604 (Edin) / 061 455 123 (Vedran)
Web: /
e – mail : kontakt@pbkvisoko.com
ID: 4 2 1 8 6 7 8 4 5 0 0 0 6
Žiro račun: Sparkasse bank: 1990470081736516

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus