“Ovako više ne ide – moramo hitno rasteretiti privredu”!

PREDSJEDNIK UNIJE POSLODAVACA, ADNAN SMAILBEGOVIĆ: “Ovako više ne ide – moramo hitno rasteretiti privredu”!

Autor: Arijana Mulić

Nema ni jedna politička partija u BiH koja u svom programu kao cilj nije zacrtala rasterećenje privrede koje jedva drži glavu iznad vode zbog velikih fiskalnih I parafiskalnih nameta, visokih kamata na kredite I sve nemilosrdnije i zaoštrenije inostrane konkurencije. Pa ipak, ništa se nije promijenilo, porezi i nameti ostali su isti, privreda ima sve manje a državni aparat sve više novca…

Udruženje poslodavaca FBiH preuzelo je proaktivnu ulogu u kreiranju mjera za rasterećenje privrede te napravilo “Inicijativu 20+5+6”.

Radi se o setu zakona i inicijativa koji su podržani većinom glasova na tematskoj sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta održanoj sredinom aprila 2019. godine.

O toj inicijativi za “Slobodnu Bosnu” je govorio Adnan Smailbegović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Šta se krije iza naziva “Inicijativa 20+5+6”?

Kako bismo pojednostavili, radi se o 20 novih tekstova zakona ili izmjena i dopuna postojećih zakona, pet zakona koji bi se trebali razmatrati po skraćenoj proceduri i šest inicijativa.

Usvajanje navedenih zakona i inicijativa rezultirat će rasterećenjem privrede, smanjenjem sive ekonomije i poboljšanjem fiskalne discipline, smanjenjem nezaposlenosti, povećanjem plaća i investicija, podizanjem konkurentske sposobnosti domaće privrede, pojednostavljenjem i ubrzavanjem administrativnih procedura, kao i smanjenjem troškova poslovanja.

Ako biste uspjeli ubijediti parlamentarce da glasaju za predložene zakone, koliko bi više novca ostajalo privredi nego danas?

Prema našim kalkulacijama privredi bi ostalo najmanje 500 miliona KM godišnje. Naravno, ne odmah i ne prve godine, ali toliko bi privredi ostalo više tokom naredne tri-četiri godine nakon početka prmjene ovih zakonskih propisa. Treba imati na umu da direktni i indirektni prihodi svake godine porastu za oko 500 do 600 miliona KM, tako da državna kasa ne bi bila ugrožena. 

S kim ste do sada razgovarali i kakve su reakcije?

Razgovarali smo sa predstavnicima sindikata, Vlade FBiH i resornih ministarstava, predstavnicima i zastupnicima skoro svih vodećih stranaka u FBiH, kao i ambasadorima zemalja članica EU akreditiranim u BiH i šefom Delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsom-Gunnarom Wigemarkom. Razgovarali smo i sa Vijećem stranih investitora BiH, Agencijom za promociju stranih investicija, Privrednom komorom itd.

Mogu reći da smo naišli na veliko razumijevanje I praktično unison podršku svih s kim smo do sada razgovarali.

Ipak, posljednju riječ o svemu dat će parlamentarci, odnosno parlamentarne stranke. Kakve su njihove reakcije?

Uglavnom pozitivne. Još ni jedna stranka nije se izjasnila protiv inicijative. Ostalo je još da razgovaramo s predstavnicima HDZ-a i ako dobijemo i njihovu podršku, mogu reći da je otvoren put za prolaz ““Inicijative 20+5+6”? 

Koliko bi trebalo da se inicijativa implementira i koliko bi vremena bilo potrebno da se vide rezultati u privredi? 

Teško je ocijeniti koliko je vremena potrebno za usvajanje novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih zakona. Sve zavisi od efikasnosti izvršne i zakonodavne vlasti. „Inicijativa 20+5+6” je većinom glasova podržana na tematskoj sjednici Zastupničkog doma PFBiH, održanoj sredinom aprila 2019. godine. Tada je zaključeno da zakone trebaju pripremiti Federalna vlada i resorna ministarstva te ih uputiti u parlamentarnu proceduru u roku od 60 dana, u skladu s Ustavom FBiH. Vlada FBiH je bila zadužena da u istom roku bude održana i sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Do danas, zaključci Zastupničkog doma Parlamenta FBiH sa sjednice nisu implementirani. Nedavno smo organizovali pres-konferenciju na kojoj smo ponovo pozvali Vladu FBiH da postupi u skladu sa zaključkom Zastupničkog doma PFBiH i što prije u parlamentarnu proceduru dostavi prijedloge zakonskih rješenja koje je pripremilo UPFBiH u okviru “Inicijative 20+5+6”.

Gdje očekujete najveći otpor kada je u pitanju usvajanje ove incijative? 

Ne vjerujem da će biti ozbiljnijih otpora. Svi se slažu da je potrebno rasteretiti poslovanje kroz smanjenje cijene rada i unaprijedti poslovni ambijent koji će omogućiti snažniji priliv investicija, usvajanje novih tehnologija u proizvodnim procesima i otvaranje novih radnih mjesta.

BiH mora privući i domaće i strane investitore ali kapital ide tamo gdje se može najbrže oploditi, gdje su poreski nameti najmanji. Mi ne možemo povećati tržište BiH ali možemo smanjiti fiskalne i parafiskalne namete. Ovako više ne ide, naša privreda mora biti konkurentnija. S ovakvim opterećenjem gubimo trku na dulje staze…

SB