Općinsko vijeće usvojilo smjene u JP RTV “Visoko”

1480

Danas je održana 42. sjednica OV Visoko, na čijem dnevnom redu su bile 2 tačke:

  1. Izvod iz zapisnika sa 41. sjednice Općinskog vijeća Visoko,
  2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o promjeni oblika JP Radio i televizija Visoko p.o. i organizovanju Javnog preduzeća u obliku društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima i poduzimanje svih zakonom predviđenih mjera za utvrđivanje krivične, prekršajne, disciplinske, moralne, ali i materijalne odgovornosti za eventualno pričinjenu štetu od strane dosadašnjeg predstavnika Općine Visoko u Skupštini JP “Radio i televizija” d.o.o. Visoko.

Ono što je najbitnije, jeste da je na ovoj sjednici Općinsko vijeće usvojilo Odluku koju je predložilo 13 vijećnika. U nekoliko narednih dana možemo očekivati izvršenje ove odluke.

U nastavku možete pročititati kako je tekla sjednica:

Upravo počinje 42. sjednica OV Visoko, a visoko.ba vam informacije donosi uživo.

Dnevni red je usvojen sa 13 glasova ZA i četiri protiv što nam govori da većina postoji.

Dnevni red ove sjednice nije promijenjen, jedina tačka (osim usvajanja Zapisnika prethodne sjednice) je RTV i smjena rukovodećih kadrova od koji je predsjednik Nadzornog odbora na listi za OV Nezavisne liste Visoko.

Trenutno su u sali vijećnici SDA (9), SBB (3), ASDA (2) i četiri vijećnika Nezavisnog kluba: Aida Zerdo, Adnan Frljak, Salih Purišević i Elvir Špiodić. Trenutno u sali nema nikoga iz SDP-a i BPS-a.

Izvod iz zapisnika sa 41. sjednice je usvojen sa 13 glasova ZA i četiri uzdržana.

Mirela Mateša Bukva (SDA) je izvjestila vijećnike o pravnim osnovama sazivanja sjednice i samom stanju u JP RTV “Visoko”.

Bitno je reći da JP RTV “Visoko” u posljednje tri godine OV nijednom nije usvojilo izvještaje što je samo od sebe trebalo pokrenuti smjene, ali se to do sada nije desilo.

Sjednici prisustvuju i predstavnici OSCE-a.

Aida Zerdo je za govornicom pokušala istaći nepravilnosti vezane za ovu sjednicu, što predsjedavajuća ne prihvata jer smatra da to nije na dnevnom redu, nakon toga je postavila pitanje sekretaru OV-a, Zekiji Omerbegović o tome da li je legalno sazvana ova sjednica i da li je legalno utvrđen dnevni red.

Zekija Omerbegović je odbila izaći za govornicu jer joj predsjedavajuća ne želi dati riječ iako “želi dati odgovor”.

Elvir Špiodić je takođe zahtjevao da sekretar odgovori na pitanje Aide Zerdo, naglašavajući da Zekija Omerbegović ima pravo da govori iako joj to predsjedavajuća ne dozvoli.

Džemil Halilović (SDA) je rekao da Vijeću nije potreban nikakav OSCE na koji se pozivaju vijećnici “Nezavisnog kluba” kao arbitre jer vijećnici imaju izborni legitimitet, zatim je dodao da je sjednica potpuno legalna, jer se tiče zaključaka koje izvršna vlast nije ispoštovala, bez obzira na sve okolnosti.

Zekija Omerbegović je dala odgovor nakon što joj je Mirela Mateša Bukva dala riječ i to da je Poslovnik OV-a do danas tumačio svako i da je zbog toga nastala velika polarizacija. Omerbegović smatra da je Poslovnik ispoštovan jer je 13 vijećnika predložilo akt i tražilo sazivanje sjednice, što je bilo legalno, ali da se događaji poslije toga ne mogu opravdati poslovnikom.

Omerbegović je ponovo naglasila da je svih 25 vijećnika izašlo iz okvira Poslovnika nakon što je upućen zahtjev vijećnika, dakle od 1.9.2016.

Halilović je postavio pitanje Omerbegović zašto je govorila samo o Vijeću nakon 1.9., na šta ona odgovara – da je govorila i o tom periodu rekavši da je nakon 1.9. kulminiralo.

Omerbegović je još jednom naglasila da su događaji izašli iz okvira Poslovnika, a ne da su nelagalni.

Adnan Frljak negira odgovornost svih vijećnika jer je bio prisutan na svim sjednicama.

Mirela Mateša Bukva je na to reagovala jer smatra da se izašlo iz Dnevnog reda. Salih Purišević je ponovo van Dnevnog reda pitao da li je Dnevni red usvojen prema Poslovniku.

Predsjedavajuća zahtjeva od vijećnika da se vrate Dnevnom redu.

Omerbegović je ponovo za govornicom naglasila da prisustvo u sali ne znači da je vijećnik učestvovao u radu.

Medijima je otežano praćenje ove sjednice zbog uskraćivanja interenet veze.

Mirza Bukić (ASDA) je naglasio da je sramota što se ne provode odluke OV-a i da je televizija najmanji problem, a da je veći problem neprisustvovanje načelnice te gospođe Ferizović. Bukić je također naglasio da nijedna odluka OV-a nije proglašena nezakonitom.

Aida Zerdo je konstatovala da 13 vijećnika koji danas čine većinu, blokiralo posljednja dva pokušaja sazivanja ove sjednice i to tako što su napuštali salu pred početak sjednice.

Mirza Omanović smatra da je predstavnik u Skupštini RTV-a dosad nezakonito blokirao odluke Vijeća vezana za RTV te zbog toga žele smijeniti predstavnika. Omanović je pozvao vijećnike da se bave suštinom, a ne formom. Naglasio je da RTV danas ima samo jednog člana Nadzornog odbora i to Mirsada Alibegovića koji kandidat Nezavisne liste.

Elvir Špiodić smatra da je pri izradi akta prekršeno mnogo zakonskih odredbi, a da je Poslovnik prekršen pri sazivanju sjednice.

Omerbegović je odgovorila Špiodiću da se tu svi ponašaju kao da su pravnici, a to nisu.

Na šta je Elvir Špiodić odgovorio da dva pravnika imaju tri mišljenja, te da je u pitanju zakonitost zakazivanja sjednice.

Zatim je za govornicu izašao Mirza Bukić (ASDA) naglasivši da je sve legalno dok inspektori ne utvrde da nije legalno, i da se treba glasati o ponuđenom aktu, a ne gubiti vrijeme na formalnosti, također je Bukić pozvao Špiodića da se educira o osnovama prava.

Halilović (SDA) je konstatovao da je jasno kao dan da su neki vijećnici danas prisutni samo zbog OSCE-a, te da je građanima jasno zašto se neki subjekti nisu pojavili u debatama. Također je naglasio da je smiješno da kada je SDA organizovala događaj na koji je dolazio kantonalni premijer Miralem Galijašević – RTV je odbila doći, a poznato je kako se prati rad načelnice. Halilović je predložio zaključak o pokretanju krivične prijave prema osobama koje nisu ispoštovale odluke vijeća, te da se formiraju disciplinske komisije koje će utvrditi odgovornost. Drugi njegov zaključak se odnosi na to da zahtjeva novu shemu TV debata, te da koncept emisija bude moderniji, a sve zato jer su neke od stranaka (SDA, SBB, ASDA) bile uskraćene da učestvuju u debatama.

Omerbegović je pojasnila Haliloviću da Služba ne može podnijeti krivičnu prijavu, jer to može načelnik ili predsjedavajuća vijeća, ali i da to može svaki pojedinac.

Salih Purišević smatra da su predsjedavajuća i Kolegiji odgovorni za praćenje provedbe zaključaka vijeća, te smatra da je nelegalno sazivanje sjednice i sam akt.

Nevezeta Begić je pozvala vijećnike da privedu ovu sjednicu kraju, i rekla da Visokom treba politika rješenja, a ne politika osvete.

Omerbegović je naglasila da njeno mišljenje nije mjerodavno, nego je mjerodavno ono što kažu Inspektori Ministarstva pravde FBiH, te da se njeno mišljenje odnosi na svih 25 vijećnika.

Elvir Špiodić je rekao da se nada da je svima jasno da ovo nije u redu, počevši od sazivanja sjednice i dnevnog reda pa i do samog akta, te da je prekršeno mnogo zakona.

Jasmin Omanović je podsjetio da je narod izabrao Vijeće, ali da se odluke Vijeća nisu poštivale i da je Vijeće trebalo uputiti da njegov rad bude zakonit. Omanović je podsjetio da RTV godinama posluje u minusu i da je do sada trebalo mnogo toga biti provedeno. Dodao je i da je sramno da sjednici ne prisustvuju Edina Ferizović i Amra Babić.

Adnan Frljak je rekao da Babić i Ferizović nisu tu jer je ovo nezakonito.

Općinsko vijeće je izglasalo odluku o smjeni u RTV “Visoko” sa 13 glasova ZA i četiri glasa PROTIV.

Komentari

komentara