Otvoren postupak javne nabavke za izgradnju rezervoara Kula Banjer – I faza.

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju rezervoara Kula Banjer – I faza.

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti upućivanjem zahtjeva, detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Link: Obavještenje o nabavci

visoko.gov.ba