Osobe sa invaliditetom u Budžetu Grada Visoko

OSOBE SA  INVALIDITETOM U  BUDŽETU  GRADA VISOKO

Nakon dugogodišnjeg guranja  na  margine  društvenih  dešavanja i  ignorisanja obaveze  pružanja  podrške  za  osobe sa  invaliditetom sadržane u  Konvenciji  o  pravima  OSI  i  drugim pozitivnim  aktima  BiH, konačno  ova  kategorija građana  će u  narednom periodu  imati  Grant za  osnovna  sredstva  rada  i  djelovanja.

Inicirana  sredstva su  tražena  od  strane  koalicije  udruženja  građana  ( 6 udruženja)  iz  Visokog, koja okupljaju  osobe sa  invaliditetom  nastalih  po  bilo  kom osnovu, ulaganjem  Amandmana  na  Nacrt Budžeta  Grada  Visoko  za 2021. godinu, što  je  i  prepoznato  od  strane  predlagača  Budžeta i  gradskih  viječnika  te   većinom  glasova  usvojeno  na  sjednici  GV  u  četvrtak 25. februara tekuće  godine.

Prihvatanjem  ovog  amandmana  na  Nacrt  Budžeta  Grada  Visoko za  2021. godinu  aktuelna  zakonodavna i  izvršna  vlast  su  pokazali  poseban  senzibilitet za  ovu  populaciju  građana i  njihovih udruženja  koja   su  i  formirana da  bi  zadovoljavali  osnovne  potrebe  članova ali  i  svojim radom i  doprinosom osobe sa  invaliditetom  vračale  u  redovne  društvene  tokove  i  dešavanja. 

Koalicija  udruženja  na  koja  se  odnosi  ovaj  Grant  su  zahvalni  na  razumijevanju  i  pozitivnom  iskoraku  aktuelnih  vlasti  Grada  Visoko.

Senad Goralija