Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar”

Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ DobrinjePrva četverorazredna osnovna škola na području sadašnje mjesne zajednice Dobrinje počela je sa radom 1938. godine u selu Buzići u kući Lepić Vejsila. Nastavu je pohađalo oko trideset učenika. Prvi učitelj bila je Ljubović Sedika. U toku NOR-a škola je radila neredovno i sa manjim brojem učenika. 1951. godine otvara se škola sa dvije učionice u Buzić Mahali u nekadašnjem dućanu Mulić Ibrahima. 1954. godine se nadogradnjom na Zadružni dom u Dobrinju otvara nova škola sa četiri učionice, zbornicom i ostavom za učila. Škola nosi naziv prvoborca NOR-a „Cvjetko Botić”. U početku školu pohađa oko 140 učenika, a poslije škola prerasta u šestorazrednu školu kojoj kao područna škola pripada i četverorazredna škola u Poriječanima. 1964. godine škola se integriše sa školom u Donjem Moštru i nastavlja rad kao područna petorazredna škola. Od 1968. godine škola nastavlja rad kao četverorazredna sve do 1977. godine kada se gradi nova školska zgrada. Nova školska zgrada otvorena je 25. novembra 1977. godine i dobila je naziv Osnovna škola “Bratstvo i jedinstvo”. Od 1993. godine škola nosi naziv Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar”. Upravni odbor škole je 14.02.1997. godine na mjesto direktora imenovao Brodliju Mustafi, koji i danas veoma uspješno rukovodi školom. Uz pomoć dobronamjernih ljudi i velikog zalaganja direktora, škola je renovirana i izvršene su neke popravke na školskoj zgradi i u unutrašnjem prostoru škole. Danas ovu školu pohađa 363 učenika raspoređenih u 17 odjeljenja, a nastavu izvodi 25 nastavnika. U školi je zastupljena kabinetska nastava. Nastavu izvode stručni i veoma kvalitetni nastavnici.Pored redovne nastave u školi su zastupljene i vannastavne aktivnosti kroz veliki broj sekcija. Velikim zalaganjem učenika i nastavnika, njihovim upornim radom, danas ova škola postiže veoma dobre rezultate, kako u redovnoj nastavi, tako i u vannastavnim aktivnostima. Učenici postižu zavidne rezultate i osvajaju vrijedne diplome za postignuti uspjeh na školskim, općinskim i kantonalnim takmičenjima

Adresa: Dobrinje bb
Telefon: +387 32 748 008
Fax: +387 32 748 008
E-mail: makdizdar@bih.net.ba
Direktor: Mustafa Brotlija

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus