“Osnovna andragoška obuka”

Obavijest o početku obuke “Osnovna andragoška obuka” po javno važećem programu Zeničko-dobojskog kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je, nakon utvrđivanja posebnog interesa od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, donijelo program “Osnovna andragoška obuka“ kao program neformalnog obrazovanja od posebnog interesa za Zeničko-dobojski kanton. Ovo su prve dvije grupe polaznika koje imaju priliku da razvijaju svoje kompetencije u ovoj oblasti po javno važećem programu posredstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda, a uz stručnu i finansijsku podršku DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Realizacija obuke po javno važećem programu (pet višednevnih modula) počinje u srijedu, 19.6.2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (sala 2) od 8,45 do 17,30 sati. Obukom su obuhvaćeni predstavnici akademske zajednice sa Univerziteta u Zenici, srednjih škola, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda.

Modul I – Učenje odraslih – psihološke osnove, karakteristike i stilovi učenja će realizirati prof. dr. Šefika Alibabić, redovni profesor na Katedri za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pozdravne riječi prisutnim uputit će prof. dr. Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, prof. dr. Enes Hašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici, predstavnik DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu i Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda.

Realizacija obuke predstavlja nastavak implementacije Ugovora o saradnji potpisanog između  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu kojim je DVV preuzeo obavezu stručne i finansijske podrške kvalitetnoj implementaciji Zakona o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona.

Molimo da se ovaj događaj medijski poprati.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Prof.dr. Spahija Kozlić