Oslobođenje: Ljetne bašte niko ne dira

Uklonjeni su stolovi i stolice koji su ometali kretanje pješaka, kaže načelnica Visokog Amra Babić o “problemu” sa ljetnim baštama u ovoj općini

 

Program lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javne površine u općini Visoko nije naišao na odobravanje pojedinih ugostitelja, a neki od njih protestovali su u zgradi Općine. Prema ovom programu koji je potpisala načelnica Amra Babić, nema više ljetnih bašti koje su bile postavljenje na trotoarima u nekoliko visočkih ulica.

Komunalni red

 

Iako dio ugostitelja tvrdi da su bašte neleglano uklonjene, načelnica Babić odgovara da su uklonjeni samo stolovi i stolice koji su ometali kretanje pješaka po trotoaru.

– Nije uklonjena niti jedna ljetna bašta u Visokom. Jedino su uklonjeni stolovi i stolice koji su ometali kretanje pješaka po trotoaru. Sve je u skladu sa zakonskim odredbama koje je dio ugostitelja zloupotrebljavao proteklih 17 godina. U Visokom u ljetnim mjesecima postoji zabrana saobraćaja za motorna vozila od 20 do 24 sata, kada se glavne ulice pretvaraju u pješačku zonu. Dozvole za postavljanje stolova i stolica na trotoaru u tom periodu pojedinci su koristili tokom čitavog dana, govori načelnica Babić, koja ističe da se u Visokom nastavlja uvoditi red u svim segmentima, koji se tiču kvaliteta življenja građana.

– Rješavanje ovog pitanja je samo jedna od pozitivnih stvari i procesa koji su pokrenuti u Visokom. Nastavljamo uvoditi red i u ostalim segmentima koji se tiču kvaliteta življenja. Visoko postaje sve interesantnija destinacija za turiste, a vraćaju se i posjetioci iz obližnjih gradova kojih nije bilo proteklih godina, riječi su Babićke.

Načelnica naglašava i da je podrška Općine Visoko privrednicima neupitna.

– Grad je sve življi zahvaljujući sadržajima koji se konstantno obogaćuju. Osim vraćanja starog sjaja, gradi se i novi imidž Visokog. Reakcije posjetitelja koji dolaze u naš grad su izuzetno pozitivne. Podrška privrednicima koji su okosnica razvoja je neupitna, ali red mora postojati i zakon se mora poštovati, što će u konačnici koristiti svima, kaže Babić, koja odbija komentarisati da li protesti ugostitelja imaju političku pozadinu, iako su se o ovoj temi oglašavale sve opozicione stranke, posebno SDA.

Inače, tema ljetnih bašti trebala je biti jedna od tačaka na sjednicama Općinskog vijeća, ali je povučena, za što opozicija tvrdi da je nelegalno, iako u Odluci o komunalnom redu jasno piše da “Program lokacija javnih površina donosi općinski načelnik na prijedlog općinske službe nadležne za prostorno uređenje”.

No, “problem” sa ugostiteljima nije jedini o kojem se ovih dana priča u Visokom, jer se bivši predsjednik Općinske organizacije SDA Halim Zukić, inače bivši vlasnik VGT osiguranja, u utorak na svojoj Facebook stranici oglasio da je 26. maja u Općini Visoko predao idejni projekat ViLand Resort – Full of Life, te pismo namjere sa detaljnim pojašnjenjima.

– Do danas nismo dobili nikakav odgovor. Mada obeshrabrujuće, informišemo kako javnost, tako i nadležne da ćemo biti strpljivi i čekati. Dok god to ima smisla, napisao je Zukić.

Jučer je stigao i odgovor.

Državna zemlja

 

– Urbanističkim planom na tom lokalitetu je planirana zona CENTAR 4 sa namjenom društvene infrastrukture. Odlukom o provođenju propisana je obaveza donošenja regulacionog plana, a nakon provedene zakonske procedure donošenja i usvajanja RP-a u Općinskom vijeću, steći će se preduslovi za dalje postupke. Pored navedenog, očekujemo da investitor što prije riješi imovinskopravne odnose, s obzirom na to da je navedeni lokalitet u državnom vlasništvu kojim upravlja Ministarstvo odbrane BiH. Općina Visoko podržava sve projekte koji su od koristi za našu društvenu zajednicu i nada se da će investitor u što kraćem vremenu steći uslove za pokretanje postupka, te predati zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju, odgovor je Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.