Osamnaest kandidata OO BPS Sefer Halilović Visoko za Opće izbore 2018.

Osamnaest  kandidata  OO BPS Sefer Halilović Visoko za Opće izbore 2018.

 

Općinski odbor BPS Sefer Halilović Visoko za predstojeće opće izbore ima 18 kandidata;

Skupština Zeničko-dobojski kanton

3.Senad Trako

4.Safeta Alibegić

6.Anida Dragunić

7.Husnija Merdić

14.Ermin Bečić

15.Armin Trnčić

21.Samira Kriještarac

29.Armin Alihođžić

31.Vildana Kahveđžić

32.Dejan Bjelanović

36.Ilma Šečo

Parlament Federacije BiH

-Nosilac liste za Federaciju je Mirnes Fatić.

2.Amila Arnautović

4.Irma Radivojević

5.Emir Mehmedagić

 

Parlamentarna skupština BiH

2.Azra Husić

3.Nermin Šečo

4.Čama Vranac