Osam oštećenih radnika JP RTV Visoko obratili se Tužilaštvu, Sudu,…

Osam oštećenih radnika JP RTV Visoko obratili se Tužilaštvu, Sudu, Regulatornoj agenciji, Udruženju novinara, Ombudsmenu za ljudska prava i medijima tražeći pravdu

Poštovani,

Obraćamo Vam se kao grupa (bivših) radnika Javnog preduzeća „Radio-televizija Visoko“ iz Visokog kako bi sa Vašom insitucijom podijelili svoje dileme, koje nekima od nas predstavljaju vrlo krupne, te za prosfesionalni status i životnu egzistenciju ključne stvari.  Naime, Općina Visoko kroz svoje zakonodavne i izvršne strukture vlasti je naše preduzeće (kojemu je osnivač i vlasnik) odlučila poslati u stečajni postupak. Emisionu i studijsku opremu, pokretnu imovinu i zaposlenike prebaciti u Javnu ustanovu „Centar za kulturu i informisanje“ koja je prije toga bila registrovana kao JU „Centar za kulturu i obrazovanje“. Ono što je izvršna vlast planirala duži period, Općinsko vijeće Visokog je potvrdilo donošenjem sljedećih odluka i vrlo bitno datuma:

1.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prenos Opće dozvole za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije sa JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o Visoko na JU “Centar za kulturu i informisanje” 7.mart 2018.godine;

 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prenos Dozvole za televizijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije sa sa JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o Visoko na JU “Centar za kulturu i informisanje” 7.mart 2018.godine.
 2. Prijedlog za pokretanje stečaja ovlašteno lice JP RTV Visoko predalo Privrednom sudu u Zenici koji djeluje pri Kantonalnom sudu u Zenici 8.marta 2018.godine.

Međutim, kasnije se saznaje da je Regulatorna agencija za komunikacije BiH još 20. februara 2018.godine dopustila prijenos dozvole za radijsko i televizijsko emitovanje sa JP RTV Visoko d.o.o. na „JU Centar za kulturu i informisanje Visoko“.

Stečajni postupak još nije otvoren, a na WEB stranici pomenutog suda se zainteresovani obavještavaju da će 21.juna 2018.godine biti održana predstečajna rasprava, kada će se znati detalji nastavka procesa. U međuvremenu je već u potpunosti spremljena dokumentacija za prebacivanje opreme i tehnike, automobila, te dijela zaposlenika u JU „Centar za kulturu i informisanje“, gdje bi trebali nastaviti obavljati djelatnost koju su obavljali na RTV Visoko. Cilj je trebao biti zaustavljanje radnika da traže svoja prava po kolektivnom ugovoru, a koje je sudskim putem zatražio samo jedan radnik preduzeća, iako je i ostalih 22 to moglo tražiti. Preduzeće nije uplaćivalo doprinose svojim radnicima u periodu od 1.1.2003-31.12.2008. Iako se nikada nije razgovaralo o DIJELU RADNIKA nego isključivo o SVIM RADNICIMA (što potvrđuju tadašnja obećanja publikovana kroz tekstove i video materijale: http://media.ba/bs/magazin-novinarstvo/rtv-visoko-vrijeme-zasticenosti-je-iza-nas ) situacija sa kraja maja mjeseca tekuće godine govori o sljedećim činjenicama:

 1. Prostorije JP RTV Visoko su ispražnjene, a oprema je prenesena;
 2. Pod navodima da se radi o proceduralnim stvarima 11 radnika RTV Visoko je pozvano da potpiše dokument o sporazumnom raskidu ugovora sa JP RTV Visoko;
 3. Pomenutih 11 radnika je pozvano u prostorije JU „Centar za kulturu i informisanje“ da potpiše nove ugovore na određeno vrijeme;
 4. Preostalih 8 radnika i vd. direktorica ostaju u JP RTV Visoko da „rade“ u praznoj ljušturi od preduzeća, kojem će se 31.maja 2018.godine blokirati račun;
 5. „Poruka“ za pomenutih 8 radnika je da čekaju stečaj nakon čega će ostvariti svoja prava zakonima države preko Zavoda za zapošljavanje;
 6. Poslodavac i Osnivač ne žele dati otkaz radnicima (njih 8), iako je to bio jedan od nama prihvatljivih prijedloga, kako ne bismo ostali bez ikakvih prava i primanja;
 7. Za vrijeme čekanja proglašenja (ne)izvjesnog stečaja neće biti nikakve naknade iz nama još važećih ugovora o radu;
 8. Nema najava o izmirenju potraživanja fondovima za doprinose.
 9. JU „Centar za kulturu i informisanje“ i dalje (neovlašteno) koristi ime i identifikacioni znak RTV Visoko, WEB stranicu, arhivu (špice, snimke, emisije i glasove) „prekobrojnih“ radnika.

Ističemo da je među osam radnika njih dvoje spremno za prijevremeni odlazak u penziju i njima je obećano izmirenje neuplaćenih doprinosa, s tim da jedan radnik za nepunih sedam mjeseci stiče pravo na punu penziju po osnovu starosti, a drugi za sedam godina. Da su u ostatku „prekobrojnih“ radnika troje njih sa stručnom spremom (diplomirani žurnalisti i diplomirani dramaturg) koju nema niti jedan od radnika koji je dobio priliku nastaviti raditi u Javnoj ustanovi „Centar za kulturu i informisanje“. Ta ustanova će ujedno biti i etnički čista, jer su pripadnici manjinskih naroda u ovoj grupi prekobrojnih. Ali zato, tri člana iste porodice nastavljaju djelovati u novoj ustanovi.

No, nas najviše i jedino interesuju naša prava, profesija, odnosno naši životi. Stoga Vas molimo za savjet i djelovanje, onakvo zbog čega bi se trebalo nadati sigurnosti, prosperitu i volji za vjerovanjem da je pravda dostižna. Mi u pravdu, kao uostalom i svoju profesiju koju koliko-toliko pokušavamo zaštiti, a zbog čega možda i jesmo tu gdje smo, još uvijek vjerujemo.

Dostavljeno:

 • Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
 • Udruženje novinara BiH
 • Regulatorna agencija BiH
 • Kantonalni sud Zenica
 • Kantonalno tužilaštvo Zenica
 • Mediji

Unaprijed hvala,

Visoko, 31.maj 2018.g.

(Bivši) radnici JP RTV Visoko

Branislav Mirković

Vesna Salihbegović

Enver Čerimagić

Faruk Avdović

Alen Jazić

Eldar Čohodarević

Irma Jusufbegović

Ajida Redžo