OŠ "Safvet-beg Bašagić" Visoko

os-safvet-beg-basagic-400x281Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona broj: 12/02-38-11-655-17/99. od 24.1.2000. Osnovna škola “Safvet-beg Bašagić” u Visokom, upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 19. na strani 37. i 38. 25. jula 1958. godine NOO-e Visoko donio je Rješenje o osnivanju II osnovne škole u Visokom. Nastava u II osnovnoj školi otpočelaje sa radom 1. septembra 1958. godine. Nastava se izvodila u zgradi nekadašnjeg preduzeća “Iskra” i Franjevačkom samostanu – prostorijama tadašnje gimnazije. Od 1.aprila 1965. godine škola radi u današnjem školskom objektu u ulici Donja Mahala 42. tel/fax :+387 032 738-423.Prve školske godine nastavu je pohađalo 720 učenika. Od 10. novembra 1961. godine škola nosi ime narodnog heroja Ahmeta Fetahagića (OŠ”Ahmet Fetahagić”), a od 20. februara 1993. godine velikana bošnjačke književnosti Safvet-bega Bašagića (Osnovna škola”Safvet-beg Bašagić”). Škola je opće obrazovnog tipa i obavezni su je pohađati sva djeca uzrasta od 6 do 15 godina sa područja koje pripada školi. Školu pohađaju djeca sa naseljenih područja – sela : Bosnići, Mulići, Arnautovići, Taukčiči, Ozrakovići, Gornja Vratnica, Donja Vratnica, Kula Banjer, Čekrekčije, te gradsko područje : Željeznička stanica, Novo Naselje, Rosulje i Stari Grad. Plan i program rada škole urađen na osnovu Zakona o osnovnoj školi, Nastavnog plana i Programa za osnovnu školu i Pedagoških standarda Zeničko-dobojskog kantona. U školskoj 2009/2010. godini školu pohađa 986 učenika raspoređenih u 35 odjeljenja i broji 54 nastavnika.

Adresa: Donja Mahala 42
Telefon: +387 32 738 423
Fax: +387 32 738 423
E-mail: ossbbvisoko@hotmail.com
Direktor: Tatarević Mehmed

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus