OŠ “Safvet-beg Bašagić”: Svečana priredba za prijem prvačića 06. juna

Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“Visoko

SRETAN POČETAK PRVAČIĆU

OŠ”SAFVET-BEG BAŠAGIĆ” VISOKO !

Svečana priredba za prijem prvačića j 06. juna 2019.godine sapočetkom u 17 sati

Hol škole

Pridružite nam se

Direktorica škole

Selma Trebo