OŠ „Safvet-beg Bašagić“: Svečana matura 07. juna

Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“Visoko

OBAVJEŠTENJE

O PROSLAVI MATURE UČENIKA IX RAZREDA
OŠ”SAFVET-BEG BAŠAGIĆ” VISOKO

Svečana matura i polazak ispred škole je 07.juna 2019. godine sa početkom u 19:30 sati

Direktorica škole
Selma Trebo