OŠ "Kulin Ban" Visoko

os kulin banJoš 1881. godine počela je sa radom „Općinska škola” koja je bila smještena u kući Hasan- bega Zečevića. „Općinska pučka škola” izgrađena je 1885/86. godine, a pohađala su je djeca svih konfesija. Zbog nedostatka prostora gradi se „Velika škola” na Kraljevcu početkom 20. vijeka a učenici su u njene prostorije ušli 1910. godine. Nastava se odvijala u obje školske zgrade. U staroj „maloj” školi bila je smještena “Djevojačka narodna osnovna škola,, a u novoj „velikoj” zgradi Dječačka narodna osnovna škola. Škola je dograđivana 1961, 1971/72. i 1975/76. godine. Nakon II Svjetskog rata Škola nosi naziv OŠ „Ognjen Prica”, sve do 20.01.1993. godine kada je Odlukom Općinskog vijeća promijenila ime u OŠ „Kulin Ban”. Tokom rata 1992-1995 .godine škola je teško oštećena topovskom artiljerijom. Uz pomoć Austrijske vlade obnovljena je 1996. godine, kao i 2007/08. kada je izvršena rekonstrukcija krova i grijanja. 2009/10. godine izvršena je rekonstrukcija područne škole u Srhinju uz pomoć Federalnog ministarstva obrazovanja. U školskoj 2009/10. godini školu pohađa 732 učenika raspoređenih u 31 odjeljenje.

Adresa: Gornje Rosulje 1
Telefon: +387 32 731 051
E-mail: kulinba@bih.net.ba
Direktor: Ramiz Brkić
Područna škola u Srhinju

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus