OŠ “Alija Nametak”

Osnovna škola „Alija Nametak“ BuciPrvi podaci o postojanju OŠ na Bucima datiraju iz 1951 godine, kadaje ova škola i počela sa radom. Pod nazivom OŠ “Buci” radila jedeset godina. Uz ovu matičnu školu postojale su i tri područne škole: u Tušnjićima, Goduši i Kralupima.Od 23. 5. 1961. godine zajednički naziv ovih škola je “Vojin Ferzanović”. Ime je dobila po istaknutom prvoborcu iz vremena Drugog svjetskog rata. Kamen temeljac za zgradu nove škole, u kojoj se nalazimo, postavljen je 28. 4. 1977. go-dine, a škola je počela sa radom 27. 11. 1977. godine. Od 20. 1. 1993. godine škola nosi naziv OŠ “Alija Nametak”. Ime nosi po istaknutom bosanskohercegovačkom piscu, koji je rođen 07. 03. 1906. godine.

Adresa: Buci 74
Telefon: +387 32 720 147
E-mail: os.anametakbuci@atel.ba
Direktor: Nedžmina Alihodžić
Područna škola u Goduši

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus