Oružane snage BiH primaju 257 kadeta u profesionalnu vojnu službu

RASPISAN KONKURS: Oružane snage BiH primaju 257 kadeta u profesionalnu vojnu službu

Ministarstvo odbrane BiH raspisalo je danas oglas za popunu 257 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH u početnom činu vojnika.


Ministarstvo odbrane BiH je i ove godine, u skladu sa planskom popunom personala Oružanih snaga BiH, raspisalo oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, pružajući na taj način priliku mladim, svršenim srednjoškolcima da svoju karijeru posvete službi u Oružanim snagama BiH.

Na oglas se mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uslove definirane oglasom.

“To podrazumijeva, između ostalog, da su državljani BiH, zdravstveno sposobni za službu u OS BiH, da nisu kažnjavani i da nemaju sigurnosnu smetnju, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Takođe, za određeno formacijsko mjesto na koju se prijavljuju moraju imati odgovarajuću vrstu škole i stepen stručne spreme.”, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole, osim prijave na oglas i druge dokumentacije koja se traži, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, sa nazivom vrste škole i zvanja koje stiču.

Važno je napomenuti i da kandidati nisu mlađi od 18 godina, niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema, odnosno, 1. novembra ove godine.

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutovanje u Sarajevu u kasarni “Rajlovac”, u Banjaluci u kasarni “Kozara”, u čapljinskoj kasarni “Božan Šimović” i u vojnoj bazi “Aerodrom Dubrave” u Tuzli.

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju sa najuspješnijim kandidatima i nakon završenog intervjua izvršiti izbor i predložiti kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH ili dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju lično ili putem sljedećih telefona:

  • Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437;
  • Centar za regrutovanje i tranziciju Banjaluka, tel. 051/335-886;
  • Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i
  • Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954.