Općinsko pravobranilaštvo: Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO: JAVNI OGLAS

 

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji ( « Službene novine FBIH » broj 70/07,36/10), Općina Visoko putem Općinskog pravobranilaštva objavljuje

 

 

J A V N I    O G L A S

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

 

Odlukom Općinskog vijeća Visoko, broj 01/1-02-90/14 od 22.02.2014. godine utvrđen je javni interes za izgradnju saobraćajnice u naselju Arnautovići prema naselju Mulići u svrhu izmještanja postojeće saobraćajnice koja prolazi kroz zaštićeno kulturno-historijsko područje Mile.

 

Pozivaju se vlasnici nekretnine: k.č. 693/2 k.o. Alaudin, općina Visoko radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje saobraćajnice u naselju Arnautovići prema naselju Mulići.

 

Zainteresovani vlasnici navedene nekretnine nakon objave oglasa mogu doći u prostorije Općinskog pravobranilaštva Visoko, kancelarija broj 19b svakim radnim danom u periodu od 0800 do 1600 h.

 

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

visoko.gov.ba