Općinski sud: Osuđujuća prvostepena presuda protiv Visočanina zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja

Općinski sud u Visokom, postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, dana 04.11.2022.godine donio je osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv H. H. zbog produženog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. i 383. stav 1. KZ F BiH, kojom mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci.

U prilogu je objavljena anonimizirana optužnica u cilju zaštite oštećenih lica, svjedoka, službenih evidencia, a kako bi se javnost podsjetila šta se optuženom stavlja na teret.

“U vremenskom periodu od 01.06.2017. godine do 13.07.2018. godine, u Visokom, kao odgovorna osoba u Federaciji, u svojstvu lica ovlaštenog za zastupanje – direktor društva „A. R. E.“ društva ograničene odgovornosti – d.o.o. Visokom, raniji naziv „I.“ doo Visoko (u nastavku: Društvo), bez ograničenja ovlaštenja u kojem svojstvu je i upisan u sudski registar kod Općinskog suda Zenica po rješenju broj: … od … godine, sa ciljem da sebi pribavi korist i nanese štetu Društvu a što je i htio, svjesno iskoristio svoj položaj direktora društva suprotno izdatoj punomoći od … godine, znajući da je po istoj ovlašten da zaključi ugovor o kupoprodaji motornih vozila ali pod uslovom da kupoprodajnu cijenu od prodaje isplati na transakcijski račun Društva, na način da je izvršio prodaju više motornih vozila u vlasništvu Društva te je novac od tri prodata vozila i uplatio na račun društva dok je za jedno vozilo novac djelimično uplatio na račun društva a za jedno vozilo novac nikada nije uplatio na račun društva i to:

1. dana 24.11.2017. godine motorno vozilo marke „MERCEDES-BENZ“, model „VITO“, broj šasije …, registarskih oznaka … prodao T. F. iz V. za iznos od 23.000,00 KM koji iznos nikada nije uplaćen na račun društva kako je to bio obavezan već je dana 27.11.2017. godine, bez ikakvog pravnog osnova, donio odluku kojim se društvo odriče potraživanja od T. F. u iznosu od 23.000 KM da bi istog dana navedeno vozilo dao kao vrijednost u zamjenu za vozilo Land Rover tip Range Rover koje je dana 29.11.2017. godine preveo u vlasništvo i registrovao na T. F. iako ga je on koristio i raspolagao dalje
sa istim a ne T. F. na koji način je sebi pribavio imovinsku korist od 23.000 KM u vrijednosti navedenog vozila društva,
2. dana 07.05.2018. godine motorno vozilo marke „VOLKSWAGEN“, model
„TOURAN“, broj šasije …, registarskih oznaka …, prodao kupcu „U…“ N. S., Kanton Sarajevo za novčani iznos od 21.000 KM od čega je 15.000 KM uplaćeno na račun pravnog lica dok je 6.000 KM preuzeo lično od uposlenika Udruženja za što je istom izdao i pismenu potvrdu od 07.05.2018. godine da je preuzeo novac u gotovini u iznosu od 6.000 KM koji novac je zadržao za sebe i nikada ga nije uplatio na račun pravnog lica kako je to bio obavezan;

čime je sebi pribavio imovinsku koristi u ukupnom iznosu od 29.000 KM, a ujedno u istom iznosu pričinio štetu Društvu a što je sve i htio,

dakle, kao odgovorna osoba u Federaciji iskoristivši svoj položaj pribavio sebi imovinsku
korist koja prelazi iznos od 10,000,00 KM, te drugome nanio štetu.

II.
U toku aprila 2017. godine na istom mjestu i u istom svojstvu kao u prethodnoj tačci I. iskoristio svoj položaj direktora sa ciljem da sebi pribavi korist, na način da je postupao protivno odredbama člana 330. Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 08/15) koji propisuje kako se dijeli dobit društva ograničene odgovornosti tj. da se ista dijeli srazmjerno udjelima u društvu i članu 195. istog Zakona koji propisuje da samo dioničar dioničkog društva može imati dividendu, znajući da nije osnivač navedenog društva ograničene odgovornosti i da nema udjela u istom te da mu ne pripada dobit po tom osnovu i da nema pravno na dividendu jer se ne radi o dioničkom društvu i da nema svojstvo dioničara, pa je i pored znanja za navedeno:

1.) dana 06.04.2017. godine donio Odluku o rasporedu neraspoređene dobiti kojom je odredio sebi kao direktoru isplatu dividende u iznosu od 5.100 KM koja mu je istog dana i isplaćena na lični račun kod … Banke u iznosu od 5.100 KM,

2.) dana 11.04.2017. godine donio Odluku o rasporedu neraspoređene dobiti kojom je odredio sebi kao direktoru isplatu dividende u iznosu od 2.000 KM koja mu je istog dana i isplaćena na lični račun kod … Banke u iznosu od 2.000 KM,

na koji način je sebi pribavio korist u ukupnom iznosu od 7.100 KM bez bilo kakvog pravnog osnova i oštetio društvo za isti iznos što je sve i htio,

dakle, kao odgovorna osoba u Federaciji iskoristivši svoj položaj pribavio sebi korist i
drugom nanio štetu,

čime je radnjama opisanim pod tačkom I. počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH a radnjama opisanim pod tačkom II. počinio produženo krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1.
KZ FBiH sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH a u odnosu na tačku II. i u vezi sa članom 55. KZ FBiH.”

Napomena:

„Molimo Vas da pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela imate u vidu presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja

Visoko.co.ba / Press Tužilaštvo ZDK

 

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.