Općinska načelnica na press konferenciji o 4. sjednici Općinskog vijeća Visoko

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić o protekloj 4. sjednici Općinskog vijeća istakla je sljedeće: „Smatram da je ovo jedna od najvažnijih sjednica Općinskog vijeća Visoko u toku moga mandata. Usvajanjem strategije razvoja općine Visoko i Prostornog plana općine, te donošenjem Odluke o usvajanju urbanističkog plana pripremili smo neophodne uslove za brži ekonomski razvoj i bolji život građana općine Visoko. Ovom prilikom zahvaljujem se konstruktivnim snagama u Općinskom vijeću koji su prepoznali važnost ove odluke.
Kada govorimo o usvajanju Urbanističkog plana, ova Odluka je bila na sjednici Općinskog vijeća u junu 2016. godine, ali nažalost nije usvojena. Usvajanjem Urbanističkog plana na protekloj sjednici Općinskog vijeća stvorili smo preduvjete za legalnu gradnju na lokalitetu kasarne, na platou Ravne i na lokalitetu kožarsko-tekstilnog kombinata, bivše upravne zgrade. Ovo su lokaliteti gdje već imamo potencijalne investitore koji su iskazali interes za gradnju. Stvaranjem preduvjeta za gradnju, otvaramo vrata investitorima.
Nadalje, poslovna zona Ozrakovići, 1986. godine bila je proglašena kao građevinsko zemljište. Od 1986. godine do danas, nismo imali regulaciju ovog prostora. Ovim Regulacionim planom definiše se namjena, spratnost i gabaritnost objekata koji se mogu graditi, definiše se saobraćajnica, kao i ostali infrastrukturni uvjeti. Donošenjem ovog Plana, pripremili smo bolje uvjete za razvoje ove poslovne zone.
Još jedna veoma važana odluka donesena na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća je izrada urbanističkog plana Sebilj, kojom će se stvoriti bolji uvjeti za ljepše i funkcionalnije Visoko. Što se tiče davanja ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini za usvajanje statuta, prvi put smo za svih pet javnih preduzeća jednoobrazno usvojili statute koji na isti način regulišu ovu oblast i usklađuju statute u skladu sa izmijenjenim Zakonom o privrednim društvima. Ono što je najbitnije, ovom odlukom dajemo šansu mladim ljudima i otvaramo vrata nadzornih odbora i direktorskih pozicija za mlade kroz smanjene kriterije, gdje će mladi ljudi umjesto sa 5 godina moći aplicirati na ove pozicije i sa 3 godine radnog iskustva. Izmjenom statuta proširili smo i dijapazon zanimanja koja mogu da konkurišu na poziciju direktora u javnim preduzećima, želeći da imamo mlade i kompetentne ljude koji imaju širinu u svome obrazovanju. Kada govorimo o visini naknade za članstvo u nadzornim i upravnim odborima javnih preduzeća i javnih ustanova, te plaćama i nakadama direktora, u toku 2015. i 2016. godine pokušali smo da nađemo jednoobrazno rješenje u cijelom javnom sektoru na području općine Visoko, ali nažalost u tome nismo uspjeli. Zahvaljujući podršci vijećnika na protekloj 4. sjednici Općinskog vijeća, napokon je izglasana i definisana visina naknade nadzornih i upravnih odbora, i regulisane su visine plaća i naknada direktora javnih preduzeća i javnih ustanova, te su postavljeni određeni limiti koji prethodno nisu postojali. Također, donesena su i određena kadrovska rješenja u članstvu nadzornih odbora, ali promjene neće biti do septembra kada istiću mandati trenutnim nadzornim i upravnim odborima javnih preduzeća i javnih ustanova, osim u Javnoj ustanovi Dom zdravlja čiji mandat ističe 01.03.2017. godine. Naglasila bih još da je utvrđena Odluka o visini konačne prosječne cijene stambenog prostora, jer od visine ove cijene ovise rente i naknade koje plaćaju građani i privrednici. Iako je tržišna cijena značajno porasla, mi nismo željeli da pravimo nove namete ni građanima, niti privrednicima, pa cijena ostaje ista.
Donesena je još jedna važna odluka, a to je Odluka o izmjenama odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko. Inicirani smo stanjem u kojem se nalazi naš betonski most, zatim gužva u saobraćaju, inicirani potrebom da zaštitimo pješake, a posebno učenike koji se kreću ovom saobraćajnicom do škole. Stoga, donijeli smo odluku kojom se zabranjuje saobraćaj, prije svega autobusa i drugih teretnih vozila iznad propisanih gabarita, na određenim lokacijama u gradu.
To su bile najbitnije odluke koje smo donijeli na 4. sjednici Općinskog vijeća Visoko koju smatramo jako važnom za poslovni razvoj naše općine i za opći interes svakog građana općine Visoko.“

visoko.gov.ba