Općini Visoko odobrena sredstva za izgradnju kružnog toka kod naplatnih kućica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na zahtjev Općine Visoko i prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na sjednici održanoj 23.02.2017. godine donijela Zaključak kojim se daje saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2017. godinu.
Ovim Zaključkom odobrena su sredstva u iznosu od 270.000,00 KM za izgradnju kružnog toka kod naplatnih kućica.
Općina Visoko će navedeni projekat sufinansirati iz Budžeta za 2017. godinu iznosom od 100.000,00 KM.
Realizacijom ovog projekta na ulazu u grad Visoko značajno će biti povećana sigurnost učesnika u saobraćaju, olakšan protok vozila, smanjena buka i emisija toksičnih gasova.

 

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

Visoko.gov.ba