Općina Visoko potpisala sporazum o saradnji sa Fondacijom Dogs Trust

U predstavništvu Fondacije Dogs Trust u Sarajevu potpisan je Sporazum o saradnji sa Općinom Visoko s ciljem uspostavljanja održivog sistema za upravljanje populacijom pasa u skladu sa državnim Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su predstavnici Fondacije, kao i predstavnici Općine Visoko i Udruženja građana „Sretna šapa“ Visoko.

Ovim Sporazumom Općina Visoko se obavezuje da će, između ostalog, kreirati akcioni plan i intenzivno i proaktivno raditi na njegovoj provedbi, tj. na sistemskom i humanom rješavanju problema pasa lutalica, da će u saradnji s drugim institucijama i organima vlasti poduzimati mjere na sakncionisanju neodgovornog ponašanja vlasnika, te da će putem javnih kampanja organizovati transparentno informisanje javnosti o svojim aktivnostima, kao i o aktivnostima za podizanje svijesti javnosti.

S druge strane Fondacija Dogs Trust će raditi na jačanju stručnih kapaciteta veterinarskih stanica kao i kapaciteta Općine. Pored toga,  planirano je i jačanje kapaciteta Općine i NVO na polju edukacije školske djece.

Na sastanku su razmotrene i nove ideje usmjerene ka poboljšanju uslova za zbrinjavanje pasa lutalica. Uskoro će biti provedena i sterilizacija namijenjenja humanoj kontroli populacije pasa lutalica na području Visokog.

Press Općine Visoko