Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku goriva

Općina Visoko  je pokrenula postupak  javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku goriva.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da tendersku dokumentaciju preuzmu na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba putem Obavještenja o nabavci koje se nalazi u prilogu.

 

 

 

 

Ispravnost akta potvrđuje:

Amila Koso

 

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

 

mr.sci. Amra Babić

 

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5